Mezi žadateli byla i Olga Bartošová z Okresního výboru Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR v Lounech. „Peníze půjdou na přípravu a realizaci 3. ročníku plaveckých závodů pro mentálně postižené sportovce z Lounska a Ústeckého kraje,“ přiblížila projekt.

Společnost T–Mobile rozdávala peníze ze svého fondu již třetím rokem do regionů, kde společnost působí. V Lounech hodnotící komise vybírala ze 119 žádostí a prostředky přidělila 32 organizacím. Rozdělené finanční prostředky míří do projektů, které zlepší život v daném regionu. Mezi vybranými projekty tak je například Mateřská škola speciální Louny, která se zaměřuje na Kneippovu terapii, obec Zbrašín, kde budují veřejné hřiště, Vrchlického divadlo v Lounech nebo Městská knihovna Louny a další neziskové organizace působící v regionu.