Není málo památek, které ač v úředně chráněny, chátrají, či dokonce zanikají z nedostatku peněz.

Pro místní občany však bývají natolik důležité, že se rozhodnou „svým“ památkám, dominantám obce či bývalým chloubám zdejšího kraje, pomoci sami.

„Lidé se stále více zajímají o místo, v němž žijí, starají se o své obce a o památky, které tam zanechali jejich předkové. Vracejí takovým památkám jejich význam, který pro dané místo mívaly. Tyto malé, místní aktivity jsou tak velice důležité pro zachování kulturního dědictví naší země a české krajiny,“ říká Martina Kemrová, Senior manažerka firemní komunikace společnosti T-Mobile.

Postupující zkázu malebného vesnického kostela ve Vidhosticích se snaží zastavit tamní Sdružení na záchranu kostela sv. Martina. „Kostel pochází z roku 1780 a má pro naši vesnici obrovskou cenu. Proto jsme se v roce 2004 pustili do jeho oprav,“ říká předseda občanského sdružení František Černík.

Od roku 2005, kdy se zřítila jihozápadní část věže, pokračují záchranné práce na obnově kostela. Věž je již dostavěna, osazena věžními hodinami s bitím a bylo započato restaurování varhan, které jsou zapsány jako kulturní památka. Letos se členové sdružení rozhodli opravit ohradní zeď, rovněž zapsanou mezi chráněné kulturní památky. „Zeď je zdevastovaná, jsou z ní vypadané kameny, rozvalený sloupek, už dávno v ní chybí vstupní brána a v osmimetrové délce v jižní části je zeď zcela zborcená,“ popisuje F. Černík.

Do června bude zeď, upravené stezky i lavičky

Do června by měla být zeď opravena a zároveň se okolí kostela změní na příjemné odpočinkové místo s cestičkami a lavičkami k posezení, které budou obklopeny upraveným trávníkem. Opravu zdi a úpravu okolí podpořil Fond T-Mobile částkou 99 tisíc korun. Z ty si sdružení bude moci najmout odborníky, potřebnou mechanizaci a opatřit materiál. Spoustu vlastní dobrovolnické práce zdarma odvede nejen 15 členů sdružení, ale přidá se k nim i většina vidhostických občanů.

Také obec Pátek, ležící na Ohři nedaleko Loun, letos za přispění fondu T-Mobile ve výši sto tisíc korun pomůže své nejvýznamnější historické památce. Obecní úřad městyse Peruc, ke kterému Pátek náleží, se pustila do restaurace a opravy hodin z věže páteckého zámečku. „Zastavily se před více než 55 lety. Od té doby se o ně nikdo nezajímal,“ říká Milena Hubičková, průvodkyně zámeckou galerií, o kterou se také už dlouhá léta stará.

Hodiny jsou historický unikát

Z věže byly hodiny sneseny v polovině února a převezeny do restaurátorské dílny. „Odborníci je tam ocenili jako skutečný historický unikát a věří, že po očištění stroje najdou také letopočet jejich vzniku. Zatím víme, že pocházejí někdy z přelomu 17. a 18. století,“ vypráví M. Hubičková.

Projekt celkem za 322 tisíce korun je technicky mimořádně náročný. Hodiny jsou vybaveny závažími ze dvou velice těžkých čedičových valounů zavěšených na ocelových lanech, která budou vyměněna za konopná. Hodiny mají tři ciferníky z roku 1936 a mívaly také cimbály ze zvonoviny, ty ale kdysi někdo zcizil. Bude nutné vyrobit také nové ciferníkové ručky, které už před lety upadaly. Opravě neunikne ani samotná zámecká vížka, do které se hodiny mají vrátit na konci června.

Fond T-Mobile letos funguje třetím rokem. Prostředky určené Lounsku spravuje Komunitní nadace Euroregionu Labe. Ze 119 žádostí podaných v tomto ročníku nadace vybrala 32 projektů, jež získají podporu v celkové výši 1,7 milionu korun.