Na své poslední schůzi zastupitelé rozhodnutí odložili. „Znovu se tím budeme zabývat na další schůzi zastupitelů. Ta je v plánu v dubnu, je ale možné, že se kvůli prodeji podílu sejdeme před tím na mimořádné schůzi,“ sdělil starosta Pavel Janda. Do té doby radnice materiál k této věci doplní, například o to, jak by vypadal vývoj cen mezi městem a TSML za odvedenou práci.

Hodnota TSML oceněná znaleckým posudkem je 25 milionů korun. Loni se firma stoprocentně vlastněná městem dostala po několika letech do ztráty, činila dva miliony korun. Pro Louny a jeho místní části v Brloze a Nečichách zajišťují TSML například čištění ulic, sekání trávy, zimní údržbu chodníků a komunikací, starají se o veřejná osvětlení a hřbitovy.

Znalecký posudek hodnotí hospodaření TSML za roky 2015 až 2018 jako relativně stabilní, ale upozorňuje na předpokládané trendy spojené s nárůstem minimální mzdy v ČR, což také přispělo k zápornému provoznímu výsledku hospodaření v loňském roce. Tento negativní trend by mohl pokračovat i v dalších letech. 

„Propojení s firmou Marius Pedersen by umožnilo zlepšit hospodaření technické správy města. Například zvýšením tržeb tím, že by realizovala zakázky i mimo město,“ vysvětlil lounský starosta. „Areál správy, pohřební služby ani hřbitovy nejsou součástí navrhované transakce, zůstaly by dál v majetku města,“ dodal.

Řada zastupitelů je proti

Proti prodeji se vyslovila řada zastupitelů včetně místostarosty Milana Rychtaříka. „Kategoricky nejsem v budoucnu proti prodeji, ale s tímto nesouhlasím. Obecně by se měly špatné hospodářské výsledky firmy řešit nejprve na úrovni jejího vedení a ne ji hned prodávat. Když už by byla shoda na prodeji, město by mělo vypsat otevřenou soutěž,“ přiblížil svůj názor. Podle jeho slov by mělo město přistoupit k navýšení cen, které za odvedenou práci TSML platí. „Firmě rostou náklady, my jsme ceny už několik let nezvyšovali. Tím jsme k loňskému špatnému hospodářskému výsledku přispěli také,“ dodal.

Město nyní ve výběrovém řízení hledá nového jednatele TSML, Ten současný odchází do důchodu, nový by měl být znám na přelomu zimy a jara.

V ČR existují na dvě desítky společných podniků měst a obcí se společností Marius Pedersen. „Společný podnik města a partnera Marius Pedersen přinese Lounům zdravé, ekonomicky vyvážené a dlouhodobé fungování TSML. Zároveň společný podnik se sídlem v Lounech bude regionálním poskytovatelem kvalitních, konkurenceschopných komunálních služeb jak pro město, tak pro podnikatelské a další zákazníky ve spádovém regionu,“ slíbil za Marius Pedersen Martin Šimerda. Připomněl, že firma loni v Lounech investovala do výstavby nového administrativního a technického zázemí. Marius Pedersen se ve městě stará o svoz komunálního odpadu, zajišťuje také provoz tamního sběrného dvora.