Rekonstrukce budovy Střední odborné školy technické v Lounech stále probíhá a ještě nějakou dobu bude trvat. Pro žáky to znamená, že některé vyučovací hodiny absolvují v hotelu Graf, který škole patří. Tato opatření budou platit od 3. září, kdy začíná nový školní rok. Žáci mají na oficiálních webových stránkách školy už vystaven nový rozvrh i s tím, kde výuka proběhne.

Některé obory už mají s hotelem zkušenosti z dřívějška. „Část výuky se přesune do Gráfu, jak už tomu bylo u některých oborů dříve. Nově tam bude probíhat i část teoretické výuky. Je to nepříjemná situace, ale musíme se jí nějak přizpůsobit,“ uvedla včera Simona Vágnerová, ředitelka lounské školy.

Důvodem je uzavřené křídlo školy

Důvodem těchto manévrů je havarijní stav jednoho křídla budovy, který nastal po masivním úniku vody z prasklého potrubí do základů. Na problém se přišlo loni na jaře, krátce poté se dala část objektu do pohybu. Na stropech a zdech se objevily praskliny. Tehdy před možnými riziky varoval statik.

Od té doby bylo křídlo přístupné pouze pro učitele, kteří tam měli kabinety. Studenti se učili v náhradních třídách v jiných částech školy nebo právě na Gráfu. „Rekonstrukce se určitě do začátku školního roku nestihne, protože je naplánována na půl roku,“ dodává S. Vágnerová. Šatny, které v inkriminovaném křídle jsou, ale zůstanou mládeži k dispozici.

Na budově specializovaná firma pomocí mikropilotáže a injektáže stabilizuje základové spáry v narušeném zdivu a nosných konstrukcích. Také provede jejich statické zajištění. Podle dřívějších vyjádření projektanta by si tato rekonstrukce měla vyžádat asi třináct milionů korun.