Jedinečnou památku z osmnáctého století už sice zdobí fascinující a unikátní barevné vitráže, také ozdobné části rozhledny, které byly takřka úplně rozpadlé a restaurátoři je museli vytvořit prakticky znovu, už jsou na svých místech. Ale… Další práce se dál protahují a stále není kompletní obnova Gotického templu v krásnodvorském zámeckém parku hotova. Oprava už nabrala mnohaměsíční zpoždění. A další měsíce zpoždění ještě určitě rekonstrukce nabere. Komplikace byly už na začátku projektu, nyní se řeší další.

„Bohužel, oprava se opět protáhla, došlo ke zpoždění projektu. Podzimní termín nestihneme. Chceme ale, aby vše bylo uděláno co nejlépe, velmi kvalitně, proto ještě rekonstrukce nějaký čas potrvá," odpověděla na dotaz Deníku Michaela Hofmanová, kastelánka zámku v Krásném Dvoře.

Připomeňte si: Poselství z rozhledny u zámku se v tubusu vrátilo zpět

Původní termín dokončení kompletní rekonstrukce zámecké rozhledny byl přitom už v dubnu. Další pak letos na podzim. Ani ten se určitě nestihne, zbývá ještě dokončit pochozí lávku na rozhledně či okolní úpravy, mnoho práce je ještě také uvnitř objektu, například se ještě dokončují vnitřní omítky, pokládat se bude dlažba. Stavební práce by měly skončit podle neoficiálních zpráv z Krásného Dvora do dvou měsíců, pak ale ještě nějaký čas zabere vybavování interiéru.

Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře je ve špatném stavu. A kdy by se tedy první návštěvníci konečně mohli pokochat krásou památky z konce osmnáctého století? Kdy uvidí stejné výhledy jako šlechta, pro jejíž potěšení byla původně rozhledna v zámeckém parku zbudována? Snad na jaře.

„Předpokládáme, že práce budou ještě několik měsíců probíhat. Až se dokončí stavební část, budeme intenzivně pracovat na vybavení, přibudou informační panely a podobně. Věříme, že templ bude určitě pro návštěvníky otevřen se začátkem nové turistické sezony," uvedla Hofmanová.

A proč vlastně k tak velkému zdržení došlo? Důvodů je prý hned několik. Nečekané průtahy během výběrového řízení, památka byla také více zničená, než se předpokládalo, oprava byla hodně náročná, ozývají se ale také hlasy, které naznačují, že některé stavební práce nebyly údajně provedeny dostatečně kvalitně a muselo se na některých částech pracovat znovu.

Psali jsme: Unikátní templ v zámeckém parku se otevře veřejnosti

Podle neoficiálních informací z blízkosti stavby nebyly některé opravy udělány dostatečně kvalitně, jak požadoval investor, a musely se proto předělávat.

Vedení zámku se k tomuto nechce příliš vyjadřovat, trable s kvalitou nyní nepotvrdilo, doufá, že opravy již brzy úspěšně skončí. Kastelánka údajné nekvalitní práce nyní nechce komentovat, jako důvod průtahů je neuvedla. „Na kvalitě odvedených prací ale určitě trváme," řekla pouze Michaela Hofmanová.

Dříve ale, při prvních průtazích, ve vyjádření pro média problémy s kvalitou některých prací připustila. „Bohužel, došlo ke zdržení. Zdržení bylo zapříčiněno ne úplně odpovídající kvalitou některých dodávaných prací. Trváme na tom, aby bylo vše uděláno velmi kvalitně, co nejlépe, proto se některé práce protáhly," uvedla letos v dubnu.

Firma o problémech prý neví

Deník se zeptal na reakci také firmy Avers, která rekonstrukci v Krásném Dvoře provádí. Ta problémy a předělávání některých prací popírá. „Vůbec nevím o žádné nekvalitní práci, všechny dohody a postupy dodržujeme. Trváme na tom, že všechny práce jsme odvedli v pořádku a v dobré kvalitě. Popíráme, že by se něco muselo dělat znovu," řekl důrazně Martin Koška, jednatel společnosti.

Na otázku, proč tedy došlo k tak velkému zpoždění, v řádech mnoha měsíců, uvedl, že neví, že firma dodržuje dohody s investorem.

Zdržení má ale určitě i další důvody. První problém se objevil hned na startu rekonstrukce. Potíže byly už s výběrovým řízením. Protáhlo se, protože původně vítězná společnost nakonec na poslední chvíli odstoupila ze soutěže. Nějaký čas pak zabrala nová administrace, a také podpis nových smluv. Začalo se tedy hned na začátku pracovat se skluzem, loni v červenci se oprav ujala firma Avers.

Další zdržení přinášejí „nemilé objevy" při opravě památky. „Jedním z důvodů prodloužení oprav je také to, že některé části byly ještě více zničené, než se čekalo. Bylo zapotřebí úplně vyměnit více komponentů," přiznává Hofmanová.

Templ obepínal plot

Z templu je přes vyhlášený park vidět i zámek Krásný Dvůr.Řadu let byla rozhledna v havarijním stavu. Gotický templ byl nepřístupný, oplocený, odpadávalo z něj zdivo. Celý se rozpadal. Dlouhé roky nevypadala jeho budoucnost vůbec dobře, byl v dezolátním stavu.

Nutných oprav bylo na památce hodně. Pracovalo se na zajištění zdiva, na fasádě, na vnitřních omítkách, na rekonstrukci kamenných zničených částí, kompletně opraveny mají být podlahy, socha uvnitř budovy, některé části stavby se musely znovu rozebrat a postavit prakticky znovu. „Části budovy byly ve velmi špatném stavu, úplně se rozpadaly, musíme je kompletně zrestaurovat, rekonstruovat a postavit znovu," popisoval detailně průběh oprav Tomáš Petr, manažer projektu.

Tak rozsáhlá rekonstrukce památky je hodně složitá, na dodržení všech postupů dohlížejí odborníci. Na definitivní verdikt, co všechno způsobilo průtahy, si budeme muset asi počkat až do skončení oprav, do té doby nechce nikdo příliš probíhající práce komentovat.

Unikátní okna stála 5 milionů

Nákladná obnova má stát celkem 20 milionů korun. Například „jen" unikátní barevná vitrážová okna, která jsou v obrovském rozsahu 180 metrů, mají stát zhruba 5 milionů.

Velká částka, 13 milionů korun, na opravu přišla z Norských fondů formou dotace, zbytek doplatí ministerstvo kultury. Podle vedení zámku nehrozí i přes velké zdržení vracení dotací, bude prý v plné výši. „Požádali jsme o prodloužení termínu a bylo nám vyhověno. Krácení dotace nehrozí. Naše důvody jsou pochopitelné, chceme, aby oprava byla co nejkvalitnější, poskytovatel dotace to chápe," pokračovala pro Deník krásnodvorská kastelánka.

Po opravě začne památce nový život, templ se má co nejvíce přiblížit svému původnímu vzhledu, nabídne unikátní vitráže. Po rekonstrukci bude zpřístupněna rozhledna, mají tam probíhat výukové programy, počítá se také s koncerty a dalšími kulturními akcemi. „Jsme moc rádi, že se nám podařilo vdechnout památce nový život, že templ ožije," dodala kastelánka Michaela Hofmanová.