Kvůli neekonomickému provozu kotelny v ulici Bří Čapků se podbořanská radnice rozhodla ukončit příští rok její provoz. Pro 56 bytů to znamená najít do té doby náhradní zdroj teplé vody. Změna se týká pouze dodávek teplé vody, teplo nadále zajišťuje jiná kotelna. „Teplo je zajišťováno z kotelny v Alšově ulici. To se nezmění, pouze ohřev teplé vody si musí majitelé bytů vyřešit jinak,“ přiblížil starosta Podbořan Radek Reindl.

K odpojení kotelny vedly podbořanské radní ekonomické důvody. „Pokud bychom kotelnu měli rekonstruovat, přišlo by to městskou pokladnu na zhruba tři miliony korun. Navíc už čtvrtina bytů, které na tuto kotelnu byly napojeny, zvolila náhradní zdroj vytápění a mohlo by se tak v budoucnu stát, že draze zrekonstruovaná kotelna by teplou vodu dodávala do několika málo bytů,“ vysvětlil starosta. Podle jeho slov se již 19 bytů od topné soustavy odpojilo a další o to žádají.

Na setkání s občany, kterých se odpojení týká, představilo vedení města několik alternativ, které si mohou lidé do bytů nainstalovat. „Asi nejlevnější by bylo pořídit si průtokový ohřívač vody na plyn nebo elektřinu. Samozřejmě se mohou lidé v jednotlivých vchodech domluvit a odpojit se od centrálního vytápění úplně a pořídit si do bytů plynové kotlíky na teplo i teplou vodu, nebo si mohou nechat nainstalovat jeden centrální kotel pro celý vchod,“ pokračoval starosta.

Podle něj je na zvážení každého občana, pro jakou alternativu se rozhodne. Některým občanům se nelíbila výše finančních výdajů, které budou muset investovat. „Ta levnější varianta, což jsou průtokové ohřívače, vyjde maximálně na deset až patnáct tisíc korun. Navíc bude město na pořízení poskytovat půjčky z Fondu rozvoje bydlení, které jsou úročeny jen třemi procenty a splatné jsou za tři roky. Další výhodu vidím v tom, že každý si bude moci regulovat spotřebu plynu či elektřiny sám,“ řekl R. Reindl.

Několik bytů je v lokalitě ještě ve vlastnictví města. Tam se město rozhodlo rovněž pro levnější variantu, instalovány budou elektrické průtokové ohřívače. Na setkání se někteří občané zlobili, že jim město dalo vědět pozdě a že mají na změnu zdroje teplé vody málo času. „Myslím, že času je dostatek. K odpojení kotelny dojde až 1. září 2008,“ dodal starosta.