Společnost Žatecká teplárenská (ŽT) chce vybudovat stanici na stlačený zemní plyn CNG. Vyrůst by mohla na jižním okraji města v ulici Stavbařů při silnici na Holedeč. Využívali by ji řidiči, kteří by tam tankovali tento druh paliva. Ten zatím není mezi veřejností příliš rozšířen, jedním z důvodů je právě absence tankovacích stanic.

„Myslíme si, že toto palivo má v automobilové dopravě budoucnost. Je ekologické a levné ve srovnání s benzínem nebo naftou. Právě absence tankovacích stanic zatím brání k jeho většímu rozšíření. V Žatci žádná stanice na stlačený zemní plyn není, chceme být ve městě první. Nejbližší je v Hrušovanech," sdělil Petr Šmíd, předseda představenstva ŽT.

V blízkém okolí stanice ještě není

„Lokalitu na žateckém Jihu jsme vybrali schválně. Jedním z důvodů je fakt, že blízko vede vysokotlaké plynové potrubí, což vychází ekonomicky nejvýhodněji" doplnil Lukáš Seidl, technický náměstek ŽT.

CNG (anglicky Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn. Používá se jako palivo pro pohon motorových vozidel a je považován za relativně čistější alternativu k benzínu a motorové naftě, ale také k LPG. Běžná benzínová nebo naftová auta se dají na tento pohon přestavět, do zavazadlového prostoru je umístěna nádrž na plyn.

Další plány

Výstavba stanice na stlačený zemní plyn je dalším z nových podnikatelských záměrů ŽT. Patří mezi ně rovněž zvažovaná rekonstrukce bývalého ředitelství v Podměstí na byty pro zdravotně postižené nebo případná přestavba výměníkových stanic na parkovací domy.

Tyto akce ale bude moci ŽT realizovat pouze tehdy, pokud dojde ke změně územního plánu města.