Kotelna v Perči Žatecké teplárenské, kterou vlastní město, přestane splňovat ekologické limity. Na základě vypracované studie rozhodla rada města, že by se měl jeden z jejich kotlů na hnědé uhlí nahradit zcela novou jednotkou, která bude spalovat biomasu a kromě tepla zároveň vyrábět i elektrickou energii.

Zastupitelstvo Žatce uložilo radě města, aby předložila odborné stanovisko ředitele Žatecké teplárenské k uvedené investiční studii včetně posouzení rozsahu akce, finanční náročnosti, ekonomické návratnosti a zajištění paliv. „Dojde zřejmě také k vypracování oponentního posudku ke studii,“ uvedl místostarosta Aleš Kassal.

V Žatci se chystají velké změny při výrobě tepla

Žatec hledá nový zdroj tepla