Lidé v panelových domech na žateckých sídlištích by v příštích letech mohli ušetřit za teplo. Jeho dodavatel, Žatecká teplárenská (ŽT), totiž ve městě plánuje rozsáhlou rekonstrukci horkovodních rozvodů. Po ní by už neměly být panelové domy zásobovány teplem z tzv. sekundárních rozvodů přes velké výměníkové stanice, kde dochází k velkým ztrátám, ale přes malé kompaktní předávací stanice z tzv. primárního rozvodu tepla.

V praxi by tak lidé v panelových domech platili za teplo stejnou částku jako majitelé rodinných domů, které jsou napojené na tento primární okruh. Například letos odběratelé ŽT napojení na primární okruh platí 340 korun za GJ tepla, lidé napojeni na sekundární o 160 korun víc.

„Připravujeme na příští rok investiční plán, ve kterém bychom chtěli s rekonstrukcemi rozvodů v Žatci začít. Týkalo by se to tří kilometrů rozvodů, práce by se rozdělily na několik etap," sdělila Alena Hlávková, ředitelka ŽT. Představenstvo ŽT investiční plán schválilo v minulých dnech.

Návratnost je několik let

Panelové domy jsou zásobovány tzv. čtyřtrubkovým rozvodem a po rekonstrukci by do domu už vedly jen trubky dvě. V domě by ale musela být předávací stanice. Díky nižší ceně za teplo je návratnost jejího pořízení několik let. „V případě, že si jednotlivé domy zakoupí své předávací stanice, přejdou odběratelé díky novému dvoutrubkovému rozvodu na jinou kategorii předání tepla a tím se zařadí i do nejnižší cenové kategorie. Úspory budou individuální podle spotřeb jednotlivých domů. Návratnost investice do nákupu domovních stanic je maximálně do pěti let," sdělila ředitelka.

Kromě výměny rozvodů tepla v části města by došlo i na zrušení zastaralých velkých výměníkových stanic. Žatecká teplárenská nyní zjišťuje zájem odběratelů. Pokud k realizaci tohoto plánu dojde, jako první by mělo dojít na výměnu potrubí v kolektorech, které vedou pod sídlišti.

Začít by se mělo příští rok v létě 2013 jednou lokalitou na sídlišti Jih a jednou v Podměstí.