V Žatci pokračuje opakující se fenomén: koloběh žádostí o prodlužování termínů a odpouštění smluvních pokut.

Noví vlastníci podle nastavených pravidel kupují starší nemovitosti od města se slevou a s podmínkou, že ji za to do stanoveného termínu opraví. Mnoho z nich však termín nesplní a pak žádají buď o jeho prodloužení, nebo o odpuštění smluvní pokuty.

Zastupitelstvo každý měsíc řeší několik těchto žádostí. Nyní v dubnu žádali o odpuštění smluvní pokuty anebo prodloužení termínu tři vlastníci nemovitostí. Jeden uváděl, že dům nestačil opravit kvůli tomu, že přišel o práci a neměl dostatek finančních prostředků, druhý tvrdil, že všechny podmínky města splnil a že vytýkané nedostatky jsou jen maličkosti. Třetí na jednání přítomen nebyl.

Zastupitelé ani v jednom případě nerozhodli a věc odložili do dalšího jednání přibližně za měsíc.

Protože tento cyklus v pořadí prodej – sleva – nedodržení termínu – žádost zastupitelům o prominutí se v Žatci v různém obsazení vlastníků často opakuje, zvažovali už na podzim někteří zastupitelé, zda je současný systém vůbec účelný.

Banka také neodpouští

„Měli bychom trvat na dodržení toho, co je ve smlouvě. Když dlužíte peníze bance, žádný peněžní ústav vám je také neodpustí,“ řekl už v říjnu člen rady města Pavel Aschenbrenner (ODS), který dlouhodobě prosazuje systém jasných smluv se stejnými podmínkami pro všechny zájemce a potom hlavně jejich následné důsledné dodržování.

Pokud podle něj chce zastupitelstvo nasmlouvané pokuty později promíjet, pak by tedy mělo rozhodnout, ať se pokuty do smluv při prodeji nemovitostí vůbec nedávají.

Systém „smluvních pokut“ používá město už od 90. let. Radnice jím chtěla motivovat vlastníky, aby včas a bez průtahů opravili stárnoucí nemovitosti (obvyklým termínem bylo do pěti let po nákupu) a tím přispěli k lepšímu vzhledu města. Zastupitelstvo však zároveň řeší desítky případů ročně, kdy noví majitelé termín nestihnou a žádají ho prodloužit či odpustit pokutu.