Když se řekne Krásnodvorsko, vybaví se lidem nejčastěji krásný zámek a unikátní park. K lokalitě ale neodmyslitelně patří také těžba, hlavně surovin pro keramický průmysl či stavebnictví. Už dlouhá léta se v několika povrchových dolech na Podbořansku těží kaolin či bentonit. U Buškovic, Krásného Dvora, na dohled od zámku, Brodů. Nyní chtějí firmy těžbu bentonitu u Krásného Dvora dál rozšiřovat; části veřejnosti se ale takový návrh vůbec nelíbí. Lidé se bojí ničení přírody, prachu, hluku, zvýšené dopravy a ničení silnic a chystají proto další z řady protestních akcí. Tentokrát půjdou od dolu k dolu.

„Od dolu k dolu je pochod za záchranu krajiny nejen kolem Krásného Dvora, ale i okolních vesnic. Čelíme invazi důlních společností v honbě za drancováním přírody. Krásný Dvůr, Brody, Buškovice, Veliká Ves, Račetice, Blov, Rokle. To je jen malý výčet okolních obcí, které čelí, nebo v krátké době budou čelit těžbě nerostů," zve na protestní akci Josef Fiala ze sdružení Naše Krásnodvorsko, které jej pořádá.

Startuje se od kostela

Start pochodu proti rozšíření těžby bentonitu je v pátek 8. května ve 14 hodin u kostela v Krásném Dvoře. „Půjdeme po trase Krásný Dvůr, zámek, důl u Buškovic , důl mezi Brody a Buškovicemi, Brody, důl u Brodů a pochod zakončíme opékáním buřtů na Kozlu. Od 17 hodin seznámí zástupci spolku z Jenišova se svými zkušenostmi s důlní těžbou a „plněním" slibů těžařů," pokračuje Fiala. Odpůrci další těžby tvrdí, že těžaři slibují věci, které neplní.

Na Podbořansku se těží kaolin a bentonit na řadě míst už dlouhá léta, včetně Krásno-dvorska. S tím už se lidé naučili žít, část veřejnosti ale odmítá další rozšiřování těžby. Jenže pokud firma Sedlecký kaolin, která o těžbu usiluje, dodržuje všechny zákony a má všechna povolení, nemá veřejnost moc možností, jak rozšíření a průzkumům zabránit. A Sedlecký kaolin postupuje podle zákona a povolení od ministerstva životního prostředí má. Právě stát také nakonec rozhodne, zda se těžit bude či nikoli. Kritikům se nelíbí, že veřejnosti se při povolování nikdo neptá. „Surovina je majetkem státu, který rozhodne na základě daných zákonných norem, jestli se těžit bude nebo nebude," uvedl už dříve pro média Vojtěch Zítko, ředitel Sedleckého kaolinu.

Manažer firmy: protesty nepodceňujeme

„V této fázi se rozhodně nejedná o těžbu, ale o pouhé prozkoumání potenciálu ložiska. Teprve s odstupem několika let budou podniknuty kroky, které předurčí, zda vůbec a v jakém rozsahu, bude eventuální těžba realizována. Protesty jednotlivých občanů, ani různých iniciativ, nepodceňujeme a snažíme se veškeré objektivní podněty brát v potaz," řekl Deníku Radomil Gold, manažer firmy.

Nespokojení lidé tak mají jedinou možnost. Pokud nesouhlasí, musí hlasitě upozorňovat „stát", který by to pak mohl zohlednit při rozhodování. U Krásného Dvora chtějí těžaři další dolování, lidé se bojí ničení přírody blízko zámku, zvýšené dopravy, rozbitých a znečištěných silnic, hluku a prachu. Stěžují si, že mají od společnosti nepřesné informace, což společnost popírá. Aktuálně mají těžaři řádně povolené průzkumy v lokalitě, což je několik vrtů a tzv. krajinný zářez. Jejich cílem je ověření kvality a rozsahu ložiska. Rozšířena by těžba měla být za několik let. „Obavy z nadměrného hluku, prašnosti, nebo destruktivního zásahu do krajiny byly již v minulosti mnohokrát vyvráceny. Důkazem je samotný průzkumný zářez, v rámci jehož pořizování k žádnému negativnímu ovlivnění životního prostředí nedošlo," uvedl Radomil Gold.

Jiné zastupitelstvo, jiný názor

Dřívější zastupitelstvo Krásného Dvora sice s průzkumy souhlasilo, to současné už je ale razantně proti. „V zastupitelstvu jsme odsouhlasili, že s těžbou nesouhlasíme. Tento negativní postoj stále trvá," řekl médiím starosta Krásného Dvora Zuliko Vychytil.

Zastupitelé Krásného Dvora před časem obdrželi i petici proti těžbě, proběhlo také referendum o rozšíření těžby. Toho se zúčastnilo 191 občanů a bylo tak neplatné; přišlo málo lidí. K referendu mohlo přijít zhruba šest set lidí, pro platnost chybělo letos v únoru pouhých patnáct hlasů. V hlasování se ale lidé z Krásnodvorska výrazně přiklonili k variantě, která odmítá další dolování. Pro ne bentonitu hlasovalo 166 lidí, pro ano jen 25. „Je škoda, že nepřišlo těch patnáct lidí, protože i kdyby bylo všech patnáct pro těžbu, znamenalo by to naše vítězství," řekl po referendu Josef Fiala ze sdružení Naše Krásnodvorsko. „Je ale stejně vidět, že většina lidí je proti, budeme mít argument pro jednání na zastupitelstvu či s firmou," doplnil.

Lidem chybí objektivní informace

S argumenty protestujících firma Sedlecký kaolin nesouhlasí. Opakuje, že postupuje podle zákonů a norem a s obcí chce jednat. „Domníváme se, že každému referendu by měla předcházet snaha získat maximum objektivních informací. To se v obci Krásný Dvůr nestalo," uvedl po referendu pro média Vojtěch Zítko ze Sedleckého kaolinu.

V informačním letáku společnost uvádí, že chce zaměstnat při rozšíření těžby čtyřicet lidí z regionu, slibuje také podporu spolků a odvádění plateb za vytěžené tuny bentonitu do obecní pokladny v řádu stovek tisíc korun.