Vedení Litvínova dál nekompromisně trvá na zachování limitů těžby, které brání tomu, aby se hnědouhelný lom přiblížil těsně k městu.

Radní ve svém prohlášení také nabádají k respektování schválené energetické koncepce státu. Těžaři nesouhlasí a chtějí odbornou diskuzi. Záleží jim prý na cenově dostupném teple pro obyvatele, které se vyrábí z hnědého uhlí. To je podle nich ohroženo, pokud se nebude těžit za současnými limity, tedy pod Horním Jiřetínem.

Strana Věci veřejné považuje za nepřijatelné, že ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek v minulých dnech oznámil médiím svůj záměr navrhnout prolomení limitů, aniž by tento svůj krok jakkoliv konzultoval s koaličními partnery či ostatními resorty

Ústupky? Nepřijatelné

Na to reagovala i litvínovská radnice. „Vláda ČR se ve svém programovém prohlášení zavázala, že se zasadí o zachování územních limitů těžby hnědého uhlí a jejich legislativní zajištění. Jakékoliv ústupky od toho závazku jsou proto nepřijatelné,“ tlumočil vyjádření litvínovských radních zaslané vládě starosta Litvínova Milan Šťovíček (VV).

Co vyvolalo současnou diskuzi? Ministr průmyslu a obchodu se na tiskové konferenci k problematice teplárenství kromě jiného také vyjádřil k souvislostem kolem těžebních limitů a vyvlastňování. „Protože se disponibilní zásoby hnědého uhlí pomalu ale jistě tenčí, měl by stát začít více uplatňovat svá práva vlastníka nevytěženého uhlí a zajistit preferenci dodávek hnědého uhlí do domácího teplárenství a elektroenergetiky oproti dodávkám do zahraničí,“ uvedl ministr Kocourek s tím, že by stát neměl případnému pokračování těžby bránit limity. Těžaři by se měli podle jeho slov domluvit s lidmi, zároveň by jim už nehrozilo vyvlastnění.

Těžaři chtějí vyjednávat

Jak reagovala skupina Czech Coal, která provozuje lom ČSA, jehož postupu brání právě územní limity těžby? „Naše podnikatelská činnost probíhá důsledně podle zákonů, které upravují pravidla těžby nerostných surovin, a je průběžně dohlížena odbornými orgány,“ uvedl Jan Dienstl, místopředseda představenstva Czech Coal. „Nechceme komentovat prohlášení některých politiků. Diskusi založenou na znalosti problematiky a podloženou argumenty však považujeme za velmi důležitou,“ dodal.