Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlas s těžbou písků u Číňova na Žatecku. V následujících letech se tam má přesunout těžba společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny, která na rozhraní Žatecka a Kadaňska poblíž Nechranické přehrady těží už řadu let.

Ministerstvo zároveň stanovilo, za jakých podmínek se smí v místě těžit. Mimo jiné musí společnost před skrývkou ornice najít hnízda mravenců a přemístit je.

Těžba by se neměla přiblížit na vzdálenost menší než 250 metrů od vesničky Číňov s několika desítkami obyvatel. Tu bude chránit protihlukový val ze skrývkových zemin, podle ministerstva lidem těžba negativní vlivy nepřinese.

Materiál se vozí do Roztyl

V současné době se štěrkopísky těží mezi Chudeřínem a silnicí Žatec - Kadaň a částečně také u Břežan, materiál je dopravován na úpravnu u Roztyl severně od Chban. Po vytěžení lokality u Chudeřína v roce 2017 by se stroje měly přesunout k Soběsukům a v roce 2020 právě k Číňovu. Tam by se mělo těžit až do třicátých let. Lokality budou po vytěžení rekultivovány.

Ložisko písků západně od Číňova zabírá rozlohu 90 hektarů, těžit se bude postupně. Mocnost štěrkopískové terasy je v místě v průměru necelé čtyři metry. Podle průzkumu se na něm nachází přes šest milionů tun štěrkopísku.

Vytěžený materiál se na úpravnu u Roztyl bude dopravovat pásovými dopravníky v celkové délce přes jeden a půl kilometru. Odtud jej jako nyní budou odvážet nákladní auta po silnicích ve směru na Kadaň, Žatec a po hrázi Nechranické přehrady.