Těžba štěrkopísků na hranici Chomutovska a Žatecka poblíž Nechranické přehrady se má v budoucnu výrazně rozšiřovat.

Plány společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny počítají s tím, že by se mělo těžit po etapách od roku 2010 až do roku 2047 na dalších 278 hektarech. Z toho leží 159 hektarů na Žatecku. Ročně by se mělo v lokalitě těžit zhruba 500 tisíc tun štěrkopísku.

Těžba by se měla postupně přiblížit více k Břežanům, Chudeřínu, Chbanům i Nechranické přehradě.

Už téměř čtyři roky se posuzuje vliv těžby na životní prostředí. Podle zpracovaného a v minulých dnech zveřejněného oponentského posudku nebude mít záměr zásadní negativní vliv na blízkou ptačí oblast Nechranice a ani na žádnou evropsky významnou lokalitu. A to za podmínek, že prostor po těžbě bude rychle rekultivován, nově vybudované komunikace budou po skončení těžby odstraněny, stejně tak jako elektrické vedení sloužící k potřebám těžařů.

Chudeřín je ostře proti

Záměr na rozšíření těžby se dotýká katastrálních území Nového Sedla, Žaboklik, Chban, Přeskak, Vikletic, Soběsuk, Roztyl a Břežan. Obyvatelům ani vedení obcí se ale výrazné rozšíření těžebního prostoru příliš nezamlouvá, výhrady má i ekologické Hnutí Duha. Ostře proti rozšíření těžby písku vystoupili například obyvatelé a chalupáři z Chudeřína. Těm se nelíbí, že by se podle záměru těžební stroje příliš přiblížily k jejich domům. Těžit se má podle dokumentace pouze několik set metrů od vesnice. Na základě jejich zkušeností se současnou těžbou se obávají ještě větší devastace okolí a ohrožení prachem, hlukem a vibracemi z těžkých mechanismů.

Na hranici mezi Žateckem a Chomutovskem se těží štěrkopísky od devadesátých let minulého století, pět lokalit v okolí Roztyl, Soběsuk a Břežan už bylo vytěženo. Až do roku 2010 by se mělo těžit na současném místě mezi Roztyly a Chbany. V letech 2010 až 2012 se těžba přesune podle plánů těžařů k Chudeřínu na Žatecku a následně pak opačným směrem k Soběsukům, Vikleticím a Přeskakům na Chomutovsku.

Kolem roku 2030 se má těžba opět vrátit na Žatecko, na území Chudeřína, Břežan a Žaboklik. Podle průzkumů se v nich nachází dohromady téměř 20 milionů tun štěrkopísků.