Jsou tři místa, kde by se mělo těžit. Vedení Podbořan se záměr nelíbí, dvě ze tří navržených lokalit zásadně odmítá. U třetí varianty trvá na řadě opatření hlavně při dopravě vytěžené suroviny.

V oblasti mezi Krásným Dvorem, Podbořany a Buškovicemi těží tuto horninu typicky bílé barvy společnost Kaolin Hlubany. V průběhu čtyř až šesti let se v současném ložisku předpokládá ukončení těžby, posunout se má o několik set metrů do polí severně od Podbořan k silnici ve směru na Kadaň. Teď se posuzuje vliv těžby na životní prostředí.

„Dvě z variant rada města striktně odmítla, protože by se těžilo v těsném sousedství zastavěného území. Odmítáme ale i třetí variantu tak, jak je navržená. Požadujeme, aby došlo k úpravám záměru,“ tlumočil rozhodnutí rady města starosta Radek Reindl.

Dvě z odmítnutých variant, které jsou nejblíž města, příliš nedoporučují ani zpracovatelé příslušné dokumentace. „Těžba by měla významný negativní vliv na krajinný ráz, mohla by se zhoršit akustická a imisní situace v části Podbořan,“ uvedl Luboš Motl, jehož tým dokumentaci pro společnost Kaolin Hlubany zpracovává.

Jako nejvhodnější označil variantu, která předpokládá, že se bude těžit nejblíže půl kilometru od okraje Podbořan. V prostoru mezi městem a kaolinovým lomem se mají realizovat kompenzační opatření jako třeba ochranné valy se zelení. „I tak se ale bude muset předpoklad, že provoz bude vyhovovat legislativním limitům, ověřit hlukovou a rozptylovou studií,“ upozorňují autoři dokumentu.

Velkou radost ze záměru pochopitelně nemají obyvatelé, těžba bude poblíž severních částí Podbořan a spádových Hluban. V minulých letech si na okraji této vesnice řada lidí postavila nové rodinné domy. „Jsme samozřejmě proti těžbě za našimi domy. Záměr se nám nelíbí,“ řekl Tomáš Řehoř.

Vedení města požaduje, aby došlo k úpravě záměru hlavně v oblasti dopravy suroviny. Ta je stejně jako teď navržena těžkými nákladními auty. Surovinu vozí na plavírnu do Buškovic, odtud se transportuje potrubím do zpracovatelského závodu u Hluban.

„Požadujeme buď novou cestu na plavírnu do Buškovic, která se vyhne vesnici, nebo aby se vytěžená surovina plavila přímo v nově otevřeném lomu a pak se transportovala potrubím do zpracovatelského objektu,“ vysvětlil starosta.

Opatření by ulevilo obyvatelům Buškovic, přes část vesnice jezdí nákladní auta řadu let. „Stížnosti lidí z Buškovic na dopravu kaolinu řešíme prakticky pořád,“ sdělil Reindl.

Kaolin se u Podbořan těží už od 19. století. Kvůli stálé poptávce po této surovině na výrobu keramiky a porcelánu i v dalších průmyslových odvětvích se postupně otevírají nové lomy. V ČR se velmi kvalitní kaolin nachází a těží v okolí Kadaně, Karlových Varů, Plzně a právě Podbořan.