Archeologický skanzen Březno vznikl jako stanoviště experimentální archeologie na místě významné polykulturní lokality u Postoloprt. Dlouhodobý průzkum zde doložil vývoj lidského osídlení od neolitu až po raný středověk.

Výzkum probíhal v letech 1954–1973 a od roku 1981 zde funguje experimentální pracoviště, jehož cílem bylo ověření funkčnosti dobových nástrojů, technické náročnosti staveb, spotřebě materiálu klíčivosti obilí ze zásobních jam nebo podmínek bydlení v létě a zimě.

Ve skanzenu byla zrekonstruována řada objektů:
- slovanská polozemnice s vyplétanými stěnami kultury pražského typu
- středověký srub z devátého století
- zahloubená chata z doby stěhování národů
- dlouhý dům z mladého neolitu
- raně středověká keramická pec

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník