Další dvě desítky vzrostlých topolů zmizí během listopadu a prosince z ulic města Loun. Tamní radnice zahajuje druhou etapu kácení potenciálně nebezpečných dřevin. Během čtyř let má postupně padnout na 80 velikánů.

„Ještě letos budou odstraněny topoly rostoucí u dětského hřiště v ulici Emila Filly a Jana Švermy, na svahu u loutkového divadla v ulici Husově, na louce u řeky Ohře v blízkosti městského koupaliště, na sídlišti Březinova, na svahu v ulici Přemyslovců, u potravin v ulici 17. listopadu, v ulici Petra Obrovce pod Barokním špitálem, na náměstí Rudé armády u mexické restaurace a v parku V Benátkách," uvedli pracovníci odboru správy majetku městského úřadu, kteří se situací zabývají.

Není bez zajímavosti, že na posledně jmenovaném místě vznikne z pokáceného stromu „broukoviště". „To bude v budoucnu sloužit k osvětě v oblasti entomologie," vysvětlili.

Posudek potvrdil možné nebezpečí

Kácení bude pokračovat i v dalších dvou letech. Soustředí se zejména na dřeviny rostoucí v těsné blízkosti panelových domů, dětských hřišť a všude, kde by při náhlém pádu, třeba vinou silného větru, mohly někoho zranit nebo způsobit škodu. „Na základě stáří a zdravotního stavu topolů si nechal odbor správy majetku zpracovat dendrologický posudek a výsledek je alarmující. U všech vytipovaných dřevin se předpokládá zhoršení bezpečnosti kvůli rozsáhlé hnilobě dřeva," popsali úředníci.

Stromy tak budou pokáceny a nahrazeny novými, vhodnějšími do městské zástavby. „Topoly jako takové nemají mezi domy co dělat. Malé stromky jsou tam hezké, ale když vyrostou, lidé se diví a chtějí po městu, aby je odstranilo. Pak nastávají situace, že velké stromy rostou v těsné blízkosti domů, třeba jen dva metry od zdi," řekla již dříve Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice. Upozornila rovněž, že často si nyní problematické stromy vysadili před domy sami občané.

Loni byly odstraněny topoly rostoucí v ulicích Zahradní, U Pramene, Palackého, Školní, Tyršovo náměstí, Kpt. Nálepky a v parku U Trati.