Soukromě hospodařící zemědělec Eduard Pirožek ze Žatce chtěl po žatecké radnici změnu územního plánu, která by se dotkla téměř deseti hektarů jeho pozemků na okraji města mezi silnicemi do Hořetic a Záhoří. Změna měla umožnit jejich zastavění a využití pro průmyslovou výrobu a sklady. Zastupitelé ale vyslyšeli výhrady tamních obyvatel a změnu územního plánu zamítli.

„Změnu územního plánu jsme chtěli kvůli tomu, že v místě měla stát sluneční elektrárna, která by dodávala elektřinu sousední výrobně pelet ze slámy. Se změnami podmínek pro sluneční elektrárny v ČR ale záměr padl, neboť aby byla výroba pelet ze slámy efektivní, potřebovali jsme levnou elektřinu," řekl nedávno Deníku Eduard Pirožek s tím, že v současné době jiný konkrétní záměr, co by mělo na pozemcích vyrůst, není. „Pokud tam ale cokoliv vyroste, bude to v souladu s povoleními úřadů," dodal.

Výroba v blízkosti se sousedům nelíbila

Obyvatelé této části města, na konci Chomutovské ulice v lokalitě zvané Záhoří, ovšem sepsali kvůli záměru protestní dopis, který adresovali radnici. Lidem vadí, že změna územního plánu a případná průmyslová výroba přinese do dosud klidné lokality, kde je několik desítek rodinných domů, negativní vlivy.

S nesouhlasným stanoviskem na jednání zastupitelů už několikrát vystoupil obyvatel Pavel Vír. „Nyní není jasné, co by se v místě mělo vyrábět. Pokud zastupitelé změnu územního plánu schválí, bude to jakýsi bianko šek. V budoucnu se tam může objevit pro nás problémová průmyslová výroba," vyplynulo z jeho slov. Připomněl, že ve městě je řada nevyužívaných ploch určených pro průmyslovou výrobu, které by se daly využít.

Zastupitelé vyhověli lidem a se změnou územního plánu nesouhlasili. Zemědělec tak bude moci své pozemky využívat jen jako ornou půdu bez možnosti jakékoliv výstavby.