Floriánské namísto současného 5. května, Hrnčířské místo nynějšího Nerudova a Loretánské místo Žižkova. V Žatci se zvažuje přejmenování tří náměstí v centru. Vrátily by se jim historické názvy. Nová ulice ve spádovém Bezděkově, která na své pojmenování čeká, by zase mohla nést jméno Žateckých letců. Název lehkoatletického stadionu Mládí by se mohl rozšířit po učiteli žateckého gymnázia Karlu Heidenreichovi, který se o vznik sportoviště zasloužil.

Takové návrhy projednávala pracovní skupina, kterou tvoří zástupci muzea, knihovny či městského úřadu a rady. Město bude hledat také jméno pro novou ulici v lokalitě budoucích rodinných domů na Kamenném Vršku. Jednou z možností je ulice pojmenovaná po Adolfu Seifertovi. „Letos si budeme připomínat 110. výročí úmrtí tohoto významného žateckého lékaře a historika,“ připomněl mediální zástupce města Tomáš Kassal.

Zda k přejmenování dojde, rozhodnou zastupitelé. Někteří jsou pro, jiní proti. „S přejmenováváním stávajících ulic nesouhlasím. U jedné žatecké ulice jsem to zažila třikrát a není to nic příjemného, zejména pro ty, kteří v dané ulici bydlí či pracují,“ sdělila například zastupitelka Ivana Malířová. Stejný názor má její kolega Petr Kubeš. „Občanům to působí starosti, musí měnit veškeré doklady, kde mají uvedené bydliště,“ uvedl.

Rovněž zastupitel Jan Novotný není přejmenování nakloněný. „Návrat k historickým názvům lidem nic zásadního nepřinese. Smysl by to mohlo mít jen v případě, že by například na Nerudově náměstí byla nějaká atrakce, turistický tahák odkazující na původní název,“ přiblížil svůj názor.

Naopak radní a zastupitel Petr Antoni navrhované změny podporuje. „Jsme ale na začátku celého procesu, ještě se budou zkoumat dopady na obyvatele lokalit a na právnické osoby, které tam podnikají nebo mají sídlo. V případě přejmenování náměstí 5. května na Floriánské bych prosazoval, aby upomínka na toto zásadní datum novodobé české historie zůstala v Žatci v názvu ulice či náměstí zachována. Například ve formě Květnového povstání,“ vysvětlil.

S přejmenováním náměstí 5. května na Floriánské nemá problém zastupitel Jan Kranda. „Ovšem název Loretánské náměstí by připomínal dnes už neexistující Loretu, zde bych byl pro zachování stávajícího názvu Žižkovo náměstí,“ dodal.

Proti přejmenování není ani Marcel Kollmann. „Chápu přejmenování názvů, které vyzdvihují někoho, kdo byl v podstatě banditou a jeho postava nemá na město žádnou vazbu. Především ale rád podpořím názvy ulic, které mají nějakou souvztažnost k okolním obcím, do kterých vedou. Například pokud ulice vede směrem na Holedeč, měla by se jmenovat Holedečská, stejně tak jako Plzeňská nebo Mostecká či Chomutovská,“ přiblížil.

Zastupitel Martin Veselý by byl pro přejmenování Nerudova náměstí na Oskara Brázdy. „Neruda v Žatci na rozdíl od malíře Oskara Brázdy, který začíná být celosvětově populární, nikdy nebyl. On byl přímo s Žatcem spojen, i když většinu života žil na zámku v Líčkově. Navrhoval jsem na náměstí umístit sochu ve tvaru hliněných džbánů, ze kterých by se přelévala voda. Ve spodním by byly umístěny štětce a za nimi malířský stojan s „malířským plátnem“, na které by mohly malovat křídou děti,“ sdělil.

O přejmenování některých náměstí v Žatci začala jednat zmíněná komise, když přišel návrh od spolku žateckých rodáků, kteří chtějí pojmenovat stadion Mládí po někdejším pedagogovi sousedního gymnázia Karlu Heidenreichovi. Respektive doplnit název o jeho jméno. Někteří oslovení zastupitelé s tím nemají problém, jiní navrhují jiné řešení. „U stadionu Mládí bych věnoval vně stadionu pamětní desku panu Heidenreichovi, ale nepojmenovával bych jeho jménem stadion,“ sdělil například místostarosta Radim Laibl.

Na nejbližším jednání, které se koná 21. května, žatečtí zastupitelé o přejmenování ulic jednat nebudou. Pokud se tak v budoucnu stane, od radnice dostanou další podklady. „Například počty osob či firem, které v těchto lokalitách bydlí nebo mají své sídlo a kterých by se přejmenování dotklo kvůli změnám dokladů a listin,“ sdělil Tomáš Kassal.

Na náměstích Nerudově, 5. května a Žižkově má své sídlo nahlášeno dohromady padesátka firem a bydliště dvě stovky osob.

Anketa mezi žateckými zastupiteli: Jaký je váš názor na přejmenování náměstí a stadionu?

Martin Veselý:
Prosazoval jsem při rekonstrukci Nerudova náměstí ho přejmenovat na náměstí Oskara Brázdy. Neruda v Žatci nikdy nebyl na rozdíl od malíře Oskara Brázdy, který začíná být celosvětově populární a zajímají se o jeho tvorbu v zahraničí. On byl přímo se Žatcem spojen, i když většinu života žil na zámku v Líčkově. Navrhoval jsem zde umístit sochu ve tvaru hliněných džbánů, ze kterých by se přelévala voda. Ve spodním by byly umístěny štětce a za nimi malířský stojan s „malířským plátnem“, na které by mohly děti křídou malovat. V Čechách je po něm pouze pojmenována ulice v Pardubicích, kde se v nedalekých Rosicích nad Labem (dnes součástí Pardubic) narodil. Atraktivní název může přivést do tohoto místa turisty a oživit místo. Zaráží mě, že tato varianta nikde není zmíněna a řeší se lékárník Seifert a další nic neříkající, i když z historického pohledu zajímavé názvy. Ulice se bude zkracovat na označení Seifertova a každý si ji bude spojovat s básníkem a držitelem Nobelovy ceny Jaroslavem Seifertem, který k Žatci nemá žádnou vazbu. Nikdo nebude ulici označovat lékaře a historika Adolfa Seiferta.

Jan Kranda:
Změny názvů ulic nebo náměstí by přinesly nějaké náklady navíc nejen pro obyvatele a firmy sídlící v těchto lokalitách. Samozřejmě i pro město. Něco jiného je u ulic nových, kde ještě není název žádný. Nicméně s některými návrhy souhlasím, respektive s nimi nemám problém. To se týká případné změny náměstí 5. května na Floriánské. Ovšem název Loretánské náměstí by připomínal dnes už neexistující Loretu, zde bych byl pro zachování stávajícího názvu Žižkovo náměstí. Pojmenování nové ulice po žateckých letcích vidím jako dobrou připomínku moderní žatecké historie. Také souhlasím s pojmenováním nějaké ulice po Adolfu Seifertovi. V souvislosti s ním bych rád připomenul dalšího slavného žateckého rodáka, skladatele Karla Reinera, od jehož narození letos uplyne také 110 let. A ani on zatím nemá v Žatci „svou“ ulici.

Marcel Kollmann:
Zásadní problém s tím nemám, ale tak trochu mi připadá, jako by neexistovalo nic důležitějšího k projednávání. Situace u bezejmenných ulic chápu, zřejmě bych použil jména významných rodáků nebo spisovatelů, vědců, sportovců či skladatelů. Přejmenování z názvu, která evokují spíše pohnutou historii nebo vyzdvihují někoho, kdo byl v podstatě banditou a jeho postava nemá na město žádnou vazbu, chápu. Jednoznačně však rád podpořím názvy ulic, které mají nějakou souvztažnost k okolním obcím, do kterých vedou. Například pokud ulice vede směrem na Holedeč, měla by se jmenovat Holedečská, stejně tak jako Plzeňská nebo Mostecká či Chomutovská.

Petr Kubeš:
Nejsem pro přejmenovávání názvů ulic a náměstí. Občanům to působí značné starosti, musí měnit veškeré doklady, kde mají uvedené bydliště. Nové ulice ve městě, podle mého soudu, by měly nést názvy neutrální bez politického podtextu.

Petr Antoni:
Změny v názvech jsou vždy velice diskutabilní a v čase změny nepopulární. Přesto já osobně podporuji navrhované změny a názvy nových ulic. Je ovšem potřeba zdůraznit, že jsme naprosto na začátku procesu, kdy se ještě budou zkoumat dopady na obyvatele lokalit a na právnické osoby, které tam podnikají nebo mají sídlo. Navíc změny názvů jsou v kompetenci zastupitelstva města, kde se jistě povede diskuze, pokud tento návrh nebo jeho části bude předložen. Předloženy určitě budou názvy nových ulic. Přejmenovávání v historickém centru je zatím věc diskuze. Rád bych ale zdůraznil, a hodí se to právě v těchto dnech, že například v případě přejmenování náměstí 5. května na Floriánské bych důsledně prosazoval, aby upomínka na toto zásadní datum novodobé české historie zůstala v Žatci v názvu ulice či náměstí zachována, například ve formě Květnového povstání.

Jan Novotný:
Souhlasím s doplněním názvu stadionu Mládí o Karla Heidenreicha. U návratů k historickým názvům náměstí to občanům ani návštěvníkům dle mého názoru nyní nic zásadního nepřinese. Smysl by to podle mě mohlo mít jen v případě, že by například na Nerudově náměstí byla nějaká atrakce, turistický tahák odkazující na původní název. S pojmenováním ulice Žateckých letců souhlasím. Nově vznikající ulice v lokalitě Kamenný Vršek by mohla nést název Seifertova. Už jsem ale slyšel i názor, že v Žatci chybí i odkaz na spojení se Zdeňkem Svěrákem…

Ivana Malířová:
S přejmenováváním stávajících ulic nesouhlasím. U jedné žatecké ulici jsem to zažila třikrát a není to nic příjemného, zejména pro ty, kteří v dané ulici bydlí či pracují. Pokud by se dávala jména ulicím nově vzniklým, nejsem proti. Ke změně názvu, respektive doplnění názvu stadionu Mládí nemám připomínek, s tím by se dalo souhlasit.

Radim Laibl:
Jedná se o návrhy jednotlivců či zájmových spolků, k nimž se vyjadřovala názvoslovná komise. Já bych to určitě osobně probral v daných ulicích i čtvrtích na veřejné diskusi s občany. S něčím souhlasím (Nerudovo – Hrnčířské), s něčím nesouhlasím (Žižkovo náměstí). U stadionu Mládí bych věnoval vně stadionu pamětní desku panu Heidenreichovi, ale nepojmenovával bych jeho jménem stadion.

Vladislav Hrbáček:
Tyto věci projednávaly pracovní skupiny, rada atd. Vzhledem k epidemii se zastupitelstvo nekonalo a podklady k případným změnám nemám, tudíž se k nim nemohu vyjádřit. Vím pouze pár informací ohledně stadionu Mladí, jelikož jsem členem spolku žateckých rodáků, kde podnět vznikl. S tímto problém nemám a bylo to už probíráno informativně na zastupitelstvu města.