Koledníci procházeli ve čtvrtek 6. ledna v rámci Tříkrálové sbírky Žatcem. Lidé mohli přispět do kasičky jakoukoliv částkou, peníze půjdou na konto Charity.

Koledníci chodí i na jiných místech v okrese Louny, například v Měcholupech, Podbořanech a okolí.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Výtěžek pomůže zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na pomoc do zahraničí.