V Želči na Žatecku se v minulých dnech konala tradiční Tříkrálová sbírka. Loni občané této malé obce přispěli na podporu charitního díla 8994 korunami, což při celkovém počtu dvě stě trvale hlášených obyvatel, včetně dětí, je opravdu úctyhodný výsledek.

I v letošním roce byli všichni dárci velice štědří. „Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás uvítali ve svých domovech, nabídli něco teplého na zahřání a přispěli do zapečetěné kasičky. Tříkrálová sbírka bude ukončena v neděli 15. ledna, výsledek letošní sbírky tedy zatím nevíme. Vzhledem k ochotě a štědrosti místních obyvatel si však troufáme odhadnout, že výsledek bude opět o chlup lepší než v roce minulém," sdělila Lenka Vlčková.