Podzemní sály odolné proti výbuchu nebo havárii, několikanásobné jištění systémů, ostraha, všudypřítomné kamery. Tak by mělo vypadat datacentrum plánované v průmyslové zóně Triangle u Žatce, některá data totiž budou v úložištích s nejvyšší bezpečnostní třídou. Jeho stavbu ve východní části areálu plánuje společnost Data centre Triangle. S výjimkou datového centra v Zelenči u Prahy, které pro potřeby státu spravuje Státní pokladna Centrum sdílených služeb, srovnatelné zařízení v ČR neexistuje.

„Datacentrum v zóně Triangle u Žatce se plánuje jako soubor několika budov, vzájemně od sebe oddělených a částečně zapuštěných do terénu. Důvodem je dodržení bezpečnostních standardů, dle kterých je datové centrum plánováno. Budovy budou tvořit klimatizované datové sály, vybavené technickými prostředky pro ukládaní dat – racky,“ popsal Martin Novotný ze společnosti Data centre Triangle. Centrum má podle jeho slov sloužit k uložení dat, a to nejméně ve dvou bezpečnostních úrovních. „Jednak dat komerční povahy v úložištích v bezpečnostní třídě TIER III, jednak dat „strategické povahy“, pro které jsou určena úložiště v bezpečnostní třídě TIER IV,“ sdělil.

Datacentra využívá celá řada společností, hojně pak e-shopy, stojí na nich některé veřejné databáze. Zmíněná Státní pokladna Centrum sdílených služeb se stará například o data ministerstva financí.

Třída TIER IV je na čtyřstupňové škále ta nejvyšší, jsou na ni kladené největší nároky. Zařízení musí být spolehlivé a odolné proti chybám, využívá se systém prevence výpadků, požaduje se určitá fyzická odolnost budov datového centra proti zničení. Už splnění podmínek pro úroveň TIER III je velmi náročné a v Česku existuje takto certifikovaných center jen několik. „Datové úložiště ve třídě TIER IV srovnatelného řešení s výjimkou datového centra pro potřeby státu v Zelenči v Česku není,“ potvrdil Martin Novotný.

Podle jeho slov společnost Data Centre Triangle zatím nestanovila kapacitu centra u Žatce. „Ta je předmětem stále probíhajících jednání o vhodném technickém řešení, zejména o poměru mezi použitým hardwarem a úrovní dosažitelné bezpečnosti,“ vysvětlil.

Datové centrum má v zóně Triangle vyrůst na ploše 40 hektarů, k tomuto účelu jsou pozemky zarezervované několik let. Stavět se dosud ale nezačalo. „Důvodem je rozsah a zejména technická složitost plánovaného centra vyžadující mezinárodní kooperaci,“ zdůvodnil Novotný. „V současné době probíhají přípravné práce na projektu. Pokud vše půjde podle upraveného harmonogramu, rádi bychom v horizontu 12 měsíců podali žádost o územní rozhodnutí. Na přípravě projektu a termínech se negativně projevila současná pandemická situace, zejména pokud jde o participaci zahraničních partnerů,“ přiblížil.


Vlastní výstavba centra zřejmě proběhne v několika etapách. A na kolik vyjde? Vzhledem k tomu, že projekt běží v poměrně přísném bezpečnostním režimu, nechce společnost Data centre Triangle jeho cenu veřejně komentovat. Několik základních informací o datacentru je z roku 2017, kdy investor projevil zájem o pozemky v Triangle. „Předpokládaná výše investice činí zhruba 15 miliard korun a měla by přinést přibližně 120 pracovních míst,“ sdělila tehdy mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Podle Martina Novotného celkový počet pracovníků datacentra v Triangle není v tuto chvíli stanovený. „Typově se bude jednat zejména o technický personál starající se o chod centra, dále pak bezpečnostní personál. Samotní operátoři dat budou s největší pravděpodobností pracovat ze vzdálených pracovišť, a to i zahraničních. Součástí datacentra by mělo být i rozsáhlé školicí středisko,“ popsal.

Pozemky, kde má datové centrum v Triangle vyrůst, se nacházejí na východním cípu zóny u silnice Staňkovice – Bitozeves. V roce 2013 krajští zastupitelé schválili pronájem pozemků společnosti Develops, která na nich chtěla postavit velkokapacitní úložiště zkapalněného zemního plynu. Nádrže ale nakonec u Žatce nevyrostly, ze záměru sešlo.