Zhruba uprostřed průmyslové zóny Triangle zřejmě bude oblast, která nebude určena pro stavbu továren.

Na osmnácti hektarech plochy mají být obchody, zdravotní středisko, mateřská škola, hotel, celnice, benzinová pumpa a další služby pro zaměstnance továren. Oblast by nesla název Triangle–City.

„Předpokládáme, že pokud se podaří postupem doby nalákat do průmyslové zóny Triangle další výrobní investory a splní se tak původní záměr z roku 2002, kdy kraj zónu začal připravovat pro zhruba osm tisíc zaměstnanců, bude možné nabídnout některé části zóny i pro subjekty z oblasti služeb,“ uvedla Naďa Kocábková z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje, který zónu Triangle vlastní.

V současné době ale taková zóna služeb vyrůst v Triangle nemůže. „Neumožňují to podmínky, které je kraj povinen dodržovat kvůli investování téměř dvou miliard státních prostředků do Triangle,“ dodala N. Kocábková.

Kraj ale počítá, že po splnění původních předpokladů by k takovéto změně podmínek mohlo dojít. To ale musí schválit mezirezortní komise a vydat k tomu rozhodnutí ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem financí. „Jakou formou a kdy, dokonce i zda-li vůbec, bude tento záměr Triangle-City realizován, se v současné době nedá se odhadnout,“ řekl Jan Sixta vedoucí odboru průmyslové zóny Triangle Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Ve 365 hektarů rozlehlé průmyslové zóně Triangle v současné době vyrábějí obrazovky a ploché televizory japonské společnosti IPS Alpha a Hitachi. Dohromady zaměstnávají přes 1500 lidí, během několika let by to měly být čtyři tisíce pracovníků. Od kraje dohromady koupily více než 60 hektarů pozemků. Pro investory zbývá v zóně Triangle ještě zhruba 240 hektarů.