Recyklace vysloužilých elektrozařízení umožňuje opětovné využití řady různých materiálů. A to u některých výrobků až z 95 procent. Současně umožňuje ušetřit původní suroviny pro výrobu zařízení nových.

Louňané loni pomohli ušetřit životní prostředí tím, že nebylo nutné vynaložit 441 MWh elektrické energie, vytěžit více než 25 tun primárních surovin nebo využít 2 563 metrů krychlových vody. To podle společnosti Asekol představuje stejné množství, jako při 34 408 cyklech sprchování.

Kromě jiného se dalším zpracováním těchto starých elektrospotřebičů podařilo ušetřit 41 460 litrů ropy. Podle výpočtů Asekol by běžný osobní automobil spotřeboval pohonné hmoty z tohoto objemu ropy po ujetí 609 467 kilometrů. To by teoreticky stačilo k objetí Země po rovníku hned patnáctkrát, a nebo k cestě na Měsíc. Ten je ve střední vzdálenosti 384 403 kilometrů daleko.