Obyvatelé panelových domů v Žatci zbytky zeleniny, ovoce a dalšího jídla nyní často vyhazují mezi běžný komunální odpad, který končí bez dalšího využití na skládce. Radnice v rámci pilotního projektu nakoupí 406 košů na kuchyňský odpad a stejné množství desetilitrových rolí rozložitelných pytlů do těchto košů, obojí rozdá mezi obyvatele Šafaříkovy ulice.

„Lidé žijící na sídlišti Šafaříkova si udržují relativní pořádek ve svém okolí a i u kontejnerových stanovišť. Předpokládáme, že se do projektu zapojí všech 406 domácností, proto také bude pořizováno takové množství košů na kuchyňský odpad,“ vysvětlila Světlana Janegová Tőkőliová z odboru místního hospodářství a majetku žatecké radnice. Věří, že když budou mít lidé koš na bioodpad v kuchyni při ruce, vytřídí ho více.

Takto třídit se bude biologicky rozložitelný odpad z domácností, tedy kuchyňský bioodpad, který neprošel tepelnou úpravou. Nikoli tedy gastroodpad, jako jsou zbytky uvařeného jídla. Do nádob na biologicky rozložitelný odpad, tedy i do těchto košů, se mají vyhazovat zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od ořechů, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, staré pečivo nebo zemina z květin.

Odpad budou obyvatelé sídliště odkládat v pytlích do kontejnerů na bioodpad, které žatecká radnice přistaví na běžná stanoviště kontejnerů. „Během tří měsíců po rozdání všech košů domácnostem budeme místo monitorovat. Tím zjistíme, zda se zvýší množství bioodpadu a sníží množství směsného komunálního odpadu. Jestliže budeme mít pozitivní výsledky, budeme toto aplikovat i do dalších sídlišť,“ dodala Světlana Janegová Tőkőliová.

Další novinkou, která se v Žatci týká třídění odpadů z domácností, je to, že ze zhruba třiceti stanovišť se budou od pondělí 7. června kontejnery svážet častěji. Dohodlo se na tom město Žatec a společnost Marius Pedersen, která svoz separovaného odpadu v Žatci zajišťuje. „K četnějšímu svozu plastového a papírového odpadu dochází kvůli nepořádku na některých kontejnerových stanovištích, jde především o sídliště. Nově se z nich bude plast vyvážet v úterý a pátek, papír v pondělí a ve čtvrtek, zatímco jinde zůstane zachován interval svozu jednou týdně – papír vždy v pondělí a plast v úterý,“ vysvětlil mediální zástupce města Tomáš Kassal.

V úterý bude také nově docházet ke svozu kontejnerů na plasty, které mají od města zapůjčené majitelé rodinných domků.

Ke změně četnosti svozu na nejvytíženějších místech dochází podle Tomáše Kassala kvůli rostoucí kritice na nepořádek u popelnic. „Upozorňovali na to opakovaně občané z některých částí Žatce, problému se věnovali i zastupitelé. Ti proto v květnu schválili změnu smlouvy,“ připomněl s tím, že za četnější svoz celkem 83 kontejnerů zaplatí město ročně o 585 tisíc korun více.