Třídění odpadu se stává v Lounech pravidlem. Ačkoliv množství vytříděného množství odpadu je srovnatelné s loňským rokem, výrazný narůst odbor životního prostředí zaznamenal u skla. „V roce 2007 se vytřídilo celkem 195 tun papíru, 151 t skla a 52 t plastů. U skla jsme zaznamenali výrazný nárůst, a to o téměř 50 t. Nárůst jsme zaznamenali i u odpadů sebraných při sběrových sobotách, kterých se loni sebralo celkem 566 t, což je o 27 t více než v roce 2006,“ informoval Jiří Čáp z odbor životního prostředí Městského úřadu Louny.

Zájem roste

V loňském roce přibylo sběrných míst o několik desítek. „Zájem obyvatel o třídění odpadu roste. Je to znát zejména z množství vytříděných odpadů za poslední tři měsíce loňského roku, kdy byly po Lounech rozmístěny nové nádoby na separovaný sběr, které Louny získaly bezplatně od společnosti EKO - KOM. V současné době je ve městě 100 sběrných míst, jejich počet narostl o padesát,“ uvedl J. Čáp.

Podpora třídění odpadu bude pokračovat i letos. „Chceme se zaměřit na kvalitu separovaného sběru, byly rozmístěny kontejnery na sběr čirého skla. Na jaře zavedeme systém na sběr nápojových kartónů a budeme pokračovat ve sběru biologicky rozložitelných odpadů ze zahrádkářských kolonií,“ přiblížil plány J. Čáp.

Naopak se nepočítá s razantním zvýšením počtu stanovišť. Avšak pokud bude potřeba je odbor připraven několik stanovišť zřídit. „V tomto směru uvítáme náměty občanů města,“ upozornil J. Čáp. Nepořádku kolem nádob by měly zabránit letáky. „Nepořádek kolem nádob na odpad tvoří zpravidla ti, kteří je nejvíce využívají. Je proto na každém z nás, zda odpadky odložíme do kontejneru, který pak řádně uzavřeme, aby je nerozfoukal vítr, a nebo je jen tak pohodíme ke kontejneru - vždyť on to někdo uklidí. Ve spolupráci se společností LIKOR CZ s. r. o. připravujeme informační materiály, ve kterých chceme zdůraznit, že pořádek je věcí každého z nás a každý z nás jej může ovlivnit,“ přiblížil J. Čáp.

Separovaný odpad je odvážen k dalšímu zpracování. Nejprve se provede vytřídění odpadu, který se pak dále zpracovává. „Prakticky neomezeně se dá recyklovat sklo, z papíru se vyrábějí například obaly a z plastů se dají vyrobit například vlákna dále využívané třeba v textilním průmyslu. V nemalé míře se šetří místo na skládkách komunálního odpadu,“ dodal J. Čáp.