Odnést PET lahve, papír nebo sklo do příslušného kontejneru je pro mnoho lidí v Lounech již samozřejmostí.

Třídění odpadu se stává ve městě pravidlem. Největší nárůst třídění zaznamenal odbor životního prostředí u skla. V loňském roce se vytřídilo o 50 tun skla více než v tom předchozím. Lidé se naučili odpad třídit.

„Dříve jsem všechen odpad házela do popelnice. Před několika měsíci jsem však začala PET lahve dávat do odděleného pytle a vyhazují je do příslušného kontejneru,“ uvedla Martina Němcová z Loun.

Úspěšné jsou i sběrové soboty. V loňském roce se sebralo 566 tun odpadu, což je o 27 tun více než v roce 2006. Lounské radnici se podařilo také zamezit „hrabošům“, aby odpad, který lidé uložili před dům, roztahali po celé ulici. Již několik měsíců provádějí strážníci společně s úředníky kontroly v ulicích města od pátečního večera do sobotního poledne. Každému, kdo se ve věcech přehrabuje, je udělena bloková pokuta.

Radnice si chce i nadále udržet pořádek ve městě. V letošním roce budou rozšířena kontejnerová stanoviště v blízkosti domovních vchodů. Pořádek kolem odpadových nádob budou hlídat správci. Také bude zaveden sběr použitého šatstva, bot a textilu pro charitativní akce a pokračovat bude také sběr biologicky rozložitelného odpadu u zahrádkářských kolonií.

Radnice vydá ročně bezmála 50 tisíc korun na likvidaci černých skládek na území Loun. „Odbor životního prostředí zajišťuje pravidelný úklid šesti černých skládek na území města. Jde například o nepořádek pod oblouky záplavového mostu na silnici Louny – Dobroměřice, u masokombinátů nebo u vodárny,“ uvedla Renáta Čapková, tajemnice městského úřadu.