Pokladničky Oblastní charity Most z letošní tříkrálové sbírky byly v minulých dnech rozpečetěny. Tříkrálová sbírka se tentokrát uskutečnila i v Lounech, kde se za pomoci dobrovolníků z fary Louny, lidové strany a senior klubu vybralo rekordních 12 702 korun.

Významná část vybraných peněz zůstane na Lounsku. Pomůže konkrétním lidem v nouzi a bude směřovat na podporu dalších charitních projektů.

Oblastní charita Most, která patří mezi největší charity v kraji, se již potřinácté aktivně zapojila do tříkrálové sbírky. Celkem se jí zúčastnily více než tři stovky koledníků, kteří ve sto pokladničkách vybrali rekordních 131 342 korun. „Velké poděkování patří všem dárcům i dobrovolníkům. Nejúspěšnější byla sbírka na faře v Lounech pod vedením děkana Wernera Horáka, kde se vybralo 7122 korun. Vybrané peníze zůstanou ve městě. O konkrétních podpořených osobách a charitativních projektů budeme průběžně informovat," sdělil Leo Steiner, koordinátor sbírky na Lounsku.

Podrobnější informace mohou zájemci najít na www.trikralovasbirka.cz.

(ls)