Žatec a okolní chmelařská krajina kandidují na seznam památek UNESCO, Trnovany jsou jejím centrem. Ve vesnici by opět mohly stavět vlaky, náves a bývalý mlýn ožít turisty. Jeho majitelé v něm chtějí zřídit penzion. Mají plány i na využití bývalé sušárny chmele - unikátního neogotického skvostu, jehož oplechovaná věžička je významnou dominantou vesnice.

„Kandidaturu do UNESCO vítáme, věříme, že by nám to mohlo pomoci sehnat peníze na opravy,“ řekl Miroslav Kára, který před dvaceti lety s manželkou bývalý mlýn a sušárnu chmele koupil. O stavbě si mnozí okolo jedoucí myslí, že se jedná o zámeček nebo kostel. „Z mlýna chceme udělat penzion, z bývalé sušárny chmele bychom chtěli pro nás vytvořit loftové bydlení. Část by sloužila veřejnosti, třeba pro setkávání umělců,“ popsal. Na oba záměry mají vypracovanou studii.

Plány zatím hatí nedostatek peněz. Původně počítal s tím, že miliony na rekonstrukci dá ze svého dřívějšího podnikání v oboru detektivních služeb, záměr ale zhatila nezaplacená velká zakázka z Rakouska. „I přes přísliby se nám zatím žádnou dotaci nepodařilo získat,“ sdělil Miroslav Kára. Už je v důchodu, kromě obou staveb se s manželkou starají o poměrně rozsáhlé pozemky v okolí. „Máme vizi, že bychom revitalizovali údolí Blšany a obnovili náhon, který vedl do mlýna z jezu v Dobříčanech,“ popsal.

Bývalá sušárna chmele a mlýn lákají turisty, ročně jich majitelé provedou desítky. Očekávají, že se zájem o vesnici po případném vstupu do UNESCO zvýší.

Na jeho seznam kulturních památek by v příštím roce mohla být zaspána kromě Žatce i chmelařská krajina mezi Trnovany a Stekníkem. „Na návsi v Trnovanech by turisté mohli parkovat,“ nastínila plány žatecké radnice starostka Zdeňka Hamousová. „Jednáme s Ústeckým krajem, že by v Trnovanech opět zastavovaly vlaky,“ doplnil místostarosta Jaroslav Špička. Ve vesnici kdysi měly zastávku vlaky na trati Chomutov – Žatec – Praha, dnes spoje dopravce Die Länderbahn CZ mezi Chomutovem a Lužnou u Rakovníka Trnovany jen projíždějí. O ruch na jinak opuštěném nádraží se občas postarají žatečtí vojáci, kteří tam na vagóny nakládají svou techniku.

Přes Trnovany vede žlutá turistická značka mezi Žatcem a Stekníkem, návštěvnický potenciál vesnice zvýší také plánovaná výstavba cyklostezky Ohře. Díky úseku pod Bezděkovem a kolem Ohře u Trnovan by se cyklisté měli vyhnout frekventované silnici Žatec – Louny. Město Žatec, které Trnovany se třemi desítkami obyvatel spravuje, před pár lety nechalo ve vesnici postavit vodovod. Má také zpracovanou studii na revitalizaci návsi. K ní ale dosud nepřikročilo.