Sucha, eroze půdy, úbytek spodních vod. Dopady klimatických změn by mohla snížit masivní výsadba stromů. Od letošního podzimu by jich postupně mělo přibýt až deset milionů. Sázet bude ministerstvo životního prostředí, velké firmy i jednotlivci z měst a obcí, a to i v Ústeckém kraji.

Akce se rozběhne letos na podzim. Zástupci ministerstva, podnikatelů i univerzit a ekologických organizací, kteří projekt zastřešují, chtějí vysadit jeden strom za každého obyvatele v republice. „Výsadba stromů a zeleně ve městech i ve volné krajině je velmi účinným nástrojem, jak zadržovat vodu tam, kde ji potřebujeme,“ myslí si ministr životního prostředí Richard Brabec. „Vedle toho ale stromy umí ochlazovat města nebo zlepšovat kvalitu ovzduší. Pomáhají také zpomalovat erozi půdy, protože člení bloky orné půdy na menší celky. Zkrátka stromy jsou jedním z hlavních léků na nemocnou krajinu,“ dodává Brabec.

Iniciativa navazuje na loňskou kampaň Stromy svobody, která proběhla jako součást oslav výročí vzniku republiky. Stromů, nejčastěji líp, zasázeli lidé přes 2200. Obec Blatno na Chomutovsku netroškařila a nová lípa roste v každé z osmi obcí, které k Blatnu náleží. V Radonicích sice dali před národním stromem přednost akátům, ale listnáčů vysázeli rovnou dvanáct. Lípy rostou od minulého podzimu i v Korozlukách a Lomu na Mostecku. Na Lounsku výsadba proběhla v Telcích, Panenském Týnci nebo Ročově.

Do akce se zapojily především školní kolektivy. „Loni jsme vysadili dva kusy zimní hrušně a jednu zimní jabloň. Předchozí roky to zase byly jedlé keře, angrešt, rybíz,“ vypočítává učitelka chomutovské Základní školy Kadaňská Eva Dušková. Stromům se daří dobře a škola očekává, že stromy by mohly začít plodit už letos. „Jedlé keře rostou u družiny, takže by si mohly děti nějaké ovoce načesat a sníst,“ pokračuje Dušková. Dřeviny zde slouží nejen jako okrašlovací prvek, ale i jako vzdělávací pomůcka. „O stromy se žáci i v průběhu roku starají v rámci přírodovědných praktik,“ dodává učitelka.

Pokud se vaše město nebo obec do projektu nezapojí nebo ve vás kolektivní akce nebudí důvěru, můžete vzít výsadbu na svá bedra. „Na webu iniciativy bude moci každý zaregistrovat svou vlastní výsadbu. Zároveň zde najde nejlepší praxi s péčí o stromy a možnosti, jak a kde na výsadbu stromů sehnat finance,“ radí Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, jež na projektu výsadby spolupracuje.

Zelené plíce
Deset milionů stromů dokáže podle ministerstva životního prostředí ochladit přibližně 200 kilometrů čtverečních až o 3 stupně. Odvedou stejnou práci jako 40 milionů klimatizací. Denně vypaří 10 miliard hektolitrů vody. Vytvoří denní zásobu kyslíku pro 30 milionů lidí. Informace k registraci výsadby naleznete na webu www.nadacepartnerstvi.cz.