V Tuchořicích na Žatecku se dokončuje výstavba kanalizace, obec požádala o její kolaudaci. Konkrétně o zkolaudování stok, které byly loni a letos vybudovány v rámci druhé etapy výstavby. Jejich délka je dva kilometry.

V Tuchořicích začala stavba kanalizace v roce 2007, letos má být dokončena. Investice vyjde na 42 milionů korun, obec sehnala několik dotací v celkové výši 32 milionů korun. Po dokončení této rozsáhlé investice dojde ke kompletnímu odkanalizování Tuchořic. Pro obec a okolí to mimo jiné přinese lepší kvalitu povrchových vod.

Dosud měla velká část domů v Tuchořicích septiky a žumpy, splašky z nich ale většinou nekontrolovaně končily v potocích a rybnících. Ty pak zapáchaly.