Postup prací přijeli zkontrolovat pracovníci krajského úřadu. K obhlídce probíhajících stavebních prací i návštěvě části ústavu, které se rekonstrukce nedotkla, se připojil i starosta Tuchořic Ladislav Kubiska. Návštěvníky provázel ředitel ústavu Pavol Dvorský a jeho spolupracovníci. V rámci rozsáhlé rekonstrukce za více než 36 milionů korun získá tuchořický ústav bezbariérový přístup, nové pokoje pro klienty i odborný dozor nebo nové rozvody vody a elektroinstalace.

Bezbariérový komplex

Stavební práce, které byly zahájeny v létě, probíhají v objektu bývalé správy JZD v areálu tuchořického zámku, kde ústav sídlí. „Tuchořický ústav projde zásadní proměnu. Jeho objekt byl tvořen třemi stavbami, které mají různé výškové úrovně jednotlivých podlaží. Ta budou v rámci rekonstrukce upravena tak, aby objekt mohl být užíván jako bezbariérový. Venkovní plocha mezi objekty bude využita jako nový vstup, vestibul, který bude vybaven dvěma schodišti a zvedací plošinou,“ řekl náměstek hejtmana Petr Fiala.

„Opravený objekt bude využit pro rozšíření stávající ubytovací kapacity. Rekonstrukcí vzniknou nové jednolůžkové a dvoulůžkové ubytovací jednotky pro 23 klientů a pro 2 osoby jako odborný dozor. Dvě ubytovací jednotky budou upraveny pro potřeby občanů upoutaných na invalidní vozík,“ dodává.

Rekonstrukci, která by měla skončit v září příštího roku, v plné výši hradí Ústecký kraj ze svého rozpočtu. „Je to další z řady investičních akcí v našich krajských ústavech sociální péče. Našim cílem je dostat tato zařízení na vyšší standard a zlepšit podmínky pro jejich klienty i pracovníky, kteří o ně pečují. Řada sociálních ústavů je zatížena tím, že stát v minulosti málo investoval do jejich údržby a rozvoje. Chtěl bych, aby se tento stav změnil a myslím, že se to také postupně daří. Jsem rád, že jsem se mohl během návštěvy sejít i se starostou Tuchořic, kraj jako zřizovatel ústavu a obec spolu mohou v řadě věcí spolupracovat, společným zájmem je například výstavba místní kanalizace,“ uzavírá náměstek hejtmana Petr Fiala.