Se schodkovým rozpočtem hospodaří v letošním roce obec Tuchořice na Žatecku. Schválené příjmy jsou ve výši 8,8 milionu, výdaje v celkové výši 9,5 milionu korun. Rozdíl bude pokryt z úspor minulých let, v rozpočtu je pamatováno také na splácení úvěru, který si obec vzala na výstavbu kanalizace. Letos počítá se splátkou 828 tisíc korun.

V letošním roce chtějí v Tuchořicích pokračovat v rekonstrukcích komunikací, v plánu je přesun dětského hřiště od základní školy, počítá se s úpravou stavidla a přepadu u prostředního rybníka nebo s opravou podezdívky zahrádky u morového sloupu na návsi.