Obyvatelům více než desítky vesnic v okrese Louny teče z kohoutku velmi tvrdá voda.

Ta snižuje životnost potrubí a nádrží kvůli tvorbě tuhých usazenin, může způsobovat problémy se zarůstáním trubek a bojlerů. Přinést potíže může i některým domácím spotřebičům.

Vodu v kategorii velmi tvrdá mají v okrese Louny obyvatelé, kteří jsou napojeni na vodovod ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK) v Břínkově, Lhotě, Liběšicích, Líčkově, Měcholupech, Nečemicích, Němčanech, Ročově, Stroupči, Třeskonicích, Tuchořicích a Úlovicích.

Vůbec nejtvrší vodu měli podle sledování SčVK v loňském roce lidé v Přívlacích na Žatecku. Tamní vodovod z prameniště u vesnice byl ale před několika týdny kvůli výskytu uranu ve vodě odpojen.

Vyšší tvrdost může zhoršovat některé vlastnosti pitné vody – způsobuje například tvorbu povlaku na hladině kávy nebo čaje nebo ztrátu aromatických látek z jídel a nápojů vyvázáním na uhličitan vápenatý. Nežádoucí je naopak i velmi měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí. Taková se ale ve vodovodech v okrese Louny nevyskytuje.

Nejměkčí voda je v Lounech a Postoloprtech

Nejměkčí voda v rámci okresu teče lidem v Lounech, Postoloprtech a v některých okolních obcích. „Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, což je v podstatě suma vápníku a hořčíku, ale přispět mohou i další prvky,“ uvedla Iveta Kardianová, mluvčí SčVK.

Čím vyšší koncentrace, tím tvrdší voda. Právě vápník a hořčík ve vodě je na druhou stranu pro zdraví člověka prospěšný. Vápník je důležitý pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním kostí. Odborníci diskutují o jeho pozitivním vlivu na výskyt kardiovaskulárních onemocnění. „Voda z vodovodu je nejjednodušším zdrojem vápníku pro náš organismus,“ dodala mluvčí.