Celý tento týden se nese ve znamení celostátní akce Týden sociálních služeb.

Akci organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Cílem je ukázat široké veřejnosti činnost veřejných služeb. Právě dnes se pracoviště otevřou pro veřejnost.

Svaz tělesně postižených v České republice, okresní organizace Louny, a Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny přivítá návštěvníky od devíti do patnácti hodin. Zájemci poznají činnost centra a svazu, nabídku jejich služeb, mohou si vyzkoušet i kompenzační pomůcky nebo zakoupit výrobky, které vyrobili zdravotně postižení a senioři.

V Domově pro seniory U Pramene Luna Louny odehraje v 10 hodin hru s názvem Včera se mi zdálo divadelní soubor Třetího věku.

Členkami souboru jsou energické šedesátnice, které sklízí bouřlivý potlesk a také obdiv všude tam, kam se svým představením přijedou. Od půl třetí odpoledne pak bude pokračovat taneční zábava.

Návštěvníky k prohlídce zve také občanské sdružení Pomoc bližnímu, senior klub v Lounech. V Žatci se veřejnosti otevře Sdružení osob se zdravotním postižením Handicap.