Město Žatec dostane dotace na sanaci sesuvu v Tyršově ulici, kterou v současné době dokončuje. Celkové náklady jsou přes sedm milionů korun. Z toho by 85 procent, tedy přibližně šest milionů, měl pokrýt příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Dalších 350 tisíc pošle do Žatce Státní fond životního prostředí, spoluúčast města bude 10 procent - přibližně 700 tisíc korun.

Sanace svahu na soukromém pozemku začala letos na jaře, pro město ji provádí společnost Ekostavby Louny. Součástí projektu byla i demolice a nynější opětovná výstavba zahradního altánu soukromých majitelů kvůli výstavbě provizorní příjezdové cesty. Za to město dá půl milionu korun.