Celkem tam bylo ve dnech 22. až 24. října 1949 souzeno 23 členů protikomunistického odboje, čtyři z nich byli popraveni a dalších devatenáct členů dostalo tresty v celkovém úhrnu 254 let. Nejvyšší trest byl na čtveřici odsouzených vykonán 7. ledna 1950.

Vzpomínky se zúčastnili představitelé lounské pobočky Konfederace politických vězňů, starosta Pavel Janda, místostarosta Vladimír A. Hons, studenti lounského gymnázia a další hosté.