Lavičky, informační tabule, odpadkové koše a také nová zastřešená pergola - to vše by mělo přibýt v Lounech v okolí vývěru minerálního pramene Luna. Město v budoucnu chystá celé místo vylepšit, přidat více možností k posezení a odpočinku, zatraktivnit lokalitu i pro případné turisty.

Na to, že místo by potřebovalo vylepšit, upozorňovali i někteří samotní obyvatelé města. "Místo s vývěrem pramene je významné nejen pro občany Loun a okolních vesnic, ale i pro návštěvníky města. Nyní je tam však jen jedna lavička, která není chráněna stínem, takže v parném létě se tam nedá posedět. Přístupová cesta je špatná, v zimních měsících nebo po dešti jsou louže. Také chybí informační tabule o historii pramene, kdy byl objeven a podobně. Je tam pouze informace o chemickém složení vody," uvedl Miroslav Protiva v dotazu, který adresoval městu.

Prostranství U Pramene v Lounech a vývěr pramene Luna. Vbrzku  by tam mohly vyrůst lázně.

Prostranství U Pramene v Lounech a vývěr pramene Luna.  Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Radnice už určité změny připravuje. "Odborníci pro město již tvoří projektovou dokumentaci pro úpravy v tomto prostoru. Spolupracovat při této činnosti bude i architekt města. Projektová dokumentace bude řešit úpravu bezprostředního okolí pramene, novou zpevněnou plochu s větším počtem laviček, odpadkovým košem a stavbu pergoly, která bude sloužit především jako architektonické zdůraznění místa a částečné zastínění plochy nad umístěnými lavičkami. Součástí změn bude i nový informační systém o historii pramene," sdělil Hilmi Saleh z odboru správy majetku Městského úřadu Louny.

Přeměna místa by mohla proběhnout už v roce 2018, celou akci však předtím ještě musí schválit zastupitelé města a zařadit ji do rozpočtu plánovaných investic pro příští rok.

Prostranství U Pramene v Lounech a vývěr pramene Luna. Vbrzku  by tam mohly vyrůst lázně. Nejhlubší v Česku

Pramen Luna byl navrtán na počátku 60. let 20. století. Je to nejhlubší minerální pramen v České republice, voda vyvěrá z hloubky 1100 až 1200 metrů.

Silně proplyněná teplá alkalická kyselka pomáhá lidem, kteří trpí nemocemi žaludku, střev nebo jater. Vhodná naopak není například pro kardiaky nebo těhotné ženy.