Konkrétně bylo vysázeno 320 ovocných stromů, převážně jabloně, 4500 lesních stromů, hlavně borovice, modřín, buk, dub a javor, a 4900 ostatních stromů a keřů.

Firma, která výsadbu realizovala, se o ně bude pět let starat. Tedy hlavně zalévat a případně vymění stromy, které se neuchytí.