U pamětní desky v Poděbradově ulici se vzpomínalo na politický proces se skupinou Mapaž, který se konal ve dnech 22. až 24. 10. 1949. Tehdy bylo souzeno 23 členů protikomunistického odboje, z nichž čtyři byli popraveni a dalších 19 členů dostalo tresty v celkovém úhrnu 254 let.

Pamětní deska na sokolovně připomíná čtyři popravené - Kamila Novotného, Josefa Plzáka, Josefa Hořejšího a Bohumila Klempta. 

Ladislav Bába