Ve venkovních prostorách školky proběhnou ještě do konce roku rozsáhlé stavební úpravy v duchu projektu s názvem Zahrada pro zvídálky - učíme se od přírody.

„Na zahradě školky se objeví osm nových objektů, například hmyzí hotel, bludiště, smyslový chodník a další. Cílem projektu je vzbudit a podpořit u dětí smysl pro pozorování, objevování a zkoumání přírody a umožnit jim tak přímý a dlouhodobý kontakt s přírodou,“ informovala školka.