V Úhercích na Lounsku proběhla v minulých dnech ustavující schůze tamních zastupitelů vzešlých z nových komunálních voleb, které se v obci konaly v závěru září. Zastupitelé zvolili starostkou obce 52letou policistku Zuzanu Kubištíkovou, místostarostkou se stala 42letá Ivana Pejřimovská.

Zastupitelé zároveň schválili platy obou žen pracujících pro obec - odměna neuvolněné starostky bude činit 5 500 korun měsíčně, odměna neuvolněné místostarostky 2 500 korun.

V Úhercích se letos na jaře rozpadlo zastupitelstvo - ze sedmičlenného zastupitelstva rezignovali tři lidé. Počet jeho členů tak klesl pod stanovenou mez, která je zákonem stanovena na pět. Proto se tam v sobotu 26. září konaly nové komunální volby, ke kterým přišlo 35 ze 69 oprávněných voličů. Do sedmičlenného zastupitelstva ale kandidovalo jen sedm lidí, volby tak byly jen formalitou. Zajímavostí je, že pět ze sedmi kandidátů a nových zastupitelů v Úhercích jsou ženy.

Volby v této malé obci u Panenského Týnce přitom proběhly až letos 31. ledna, loni v řádném podzimním termínu se tam nekonaly, neboť v této obci se stovkou obyvatel nikdo nepodal kandidátku.