„Povodí Ohře se stará rovněž o svoz a likvidaci odpadu, kterého se podařilo sebrat velké množství. I v následujících dnech bude odpad svážen na místo, kde se naloží na kontejnery a odveze k ekologické likvidaci,“ sdělil mluvčí rybářů Jan Skalský. Pravidelná akce se s ohledem na restrikce spojené s pandemií covidu v předchozích dvou letech nekonala.