Osm vozidel musela Technická správa města Loun (TS) odtáhnout za asistence městských strážníků v lounských ulicích první den blokového čištění ulic.

„První blokové čištění bylo provedeno v úterý za použití nově zakoupeného odtahového vozidla s jeřábovým ramenem. Díky tomu jsme schopni odtáhnout i méně dostupná vozidla, která nebylo možno s původní odtahovkou odvézt,“ uvedl jednatel společnosti Zdeněk Kvapil.

Blokové čištění a jeho datum několik dní předem ohlašuje přenosná dopravní značka. Řidiči mají dostatek času, aby auto mohli přeparkovat na jiné místo. "Lidé by měli pozorně sledovali plán blokového čištění na úřední desce, případně na webových stránkách města Loun, a hlavně respektovat instalované dopravní značení. Při instalování značení a odtahu vozidel pořizujeme také fotodokumentaci, abychom předešli případným pozdějším sporům,“ upozornil Zdeněk Kvapil.

Kromě silnic se čistí i chodníky. „Čištění probíhá od 6.15 hodin a od osmi hodin se začínají odtahovat auta řidičů, kteří nerespektují značky a překážejí. Blokové čištění končí většinou kolem 14. hodiny. Nelze spoléhat jen na dopolední projetí zametacích strojů. Většinou dochází k dočištění komunikací kropícími vozidly,“ dodal Z. Kvapil.

Letos se bude čistit víc ulic

Blokové čištění probíhá na základě uzavřené smlouvy s městem Louny a schváleného harmonogramu radou města zveřejněného na internetových stránkách města. „Ve spolupráci s odborem místního hospodářství byl nově zpracován seznam blokového čištění a umístění dopravních značek. V letošním roce došlo k nárůstu nově vzniklých komunikací zahrnutých do plánu čištění,“ dodal Z. Kvapil.

V tomto týdnu dojde k dalšímu čištění ve čtvrtek 20. března v ulicích Maroldova, Purkyňova, Karla Stanislava Sokola, Sladkovského, Emila Filly, Štefánikova, parkoviště na Tyršově náměstí, Poděbradova, Frotzlova a Prokopova. Za odtah zaplatí hříšník 1500 korun a k tomu případný poplatek za tzv. parkovné za každý započatý den nevyzvednutí vozidla v areálu technické správy. Při vydávání odtaženého vozidla zpět majiteli, je vždy přizvána městská policie k řešení přestupku.