Odstranit z plochy žateckého náměstí bylo potřeba střepy od lahví, papíry od pyrotechniky a další nepořádek. Oslavy Silvestra skončily, čety z technických služeb v úterý 1. ledna uklízely odpadky po účastnících celé dopoledne.