Uklidily okolí věznice a cesty od kostela v nedaleké Libyni k Vochlické rozhledně. Tam vězeňkyně uklízely rozhlednu a její okolí, posekaly trávu a nařezaly dřevo k ohništi. A nezůstalo u této jediné pomoci. Spolupráce s Občanským sdružením za záchranu kostela sv. Jiljí v Libyni, které se o kostel a rozhlednu stará, pokračuje dál.

„Představitelé sdružení byli prací odsouzených nadšeni. Domluvili jsme se proto na dlouhodobé spolupráci, při které budou odsouzené pomáhat s obnovou kostela a pečovat o rozhlednu. Sdružení nás bude zvát na kulturní akce v kostele a na rozhledně,“ uvedl zástupce vedoucího výkonu trestu drahonické věznice Michal Charvát.

Zatím naposledy pracovaly odsouzené ženy v kostele v polovině listopadu. „Pomáhaly nám kostel připravit pro zedníky, kteří na konci listopadu opravili vnitřní omítky ve věži. Chceme odsouzené požádat, zda by nám teď nepomohly zase, když už práce skončily,“ sdělila Jitka Kantová ze sdružení, které zajišťuje obnovu kostela v Libyni a 700 metrů vzdálené rozhledny řadu let. Pomáhá mu v tom řada dobrovolníků a věznice je první organizace, která se ve větší míře zapojila. „Odsouzené jsou hodně vstřícné, přemýšlíme o možnostech další spolupráce. Za jejich pomoc je chceme pozvat na novoroční procházku, kterou každoročně připravujeme. Jdeme z Lubence do Libyně, v kostele je pak program,“ nastínila Jitka Kantová.

Ženská věznice v Drahonicích spadá organizačně pod Věznici Nové Sedlo. Také odsouzení muži, kteří si odpykávají trest v tomto zařízení na Žatecku, pomáhají.

Pěkné dřevěné stánky

S jejich prací se mohou setkat třeba návštěvníci adventních trhů v Žatci. Odsouzení vyrobili dva dřevěné prodejní stánky. Město za ně věznici zaplatí 64 tisíc korun, což je pouze cena materiálu. „Se stánky jsme maximálně spokojení. Ve věznici si s nimi dali velkou práci,“ chválila starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Oba stánky stojí na náměstí u kašny. „Stánky využijeme ještě 13. prosince na akci Tradiční české Vánoce a 15. prosince na Adventní setkání se zvony. Pak se stánky přesunou o kousek dál k mobilnímu kluzišti před radnicí. Tam budou stát celou dobu, dokud se bude bruslit,“ vysvětlila Sabina Řezáčová z turistického a informačního centra.

S prací odsouzených se setkalo nejen město Žatec, ale i řada obcí v okolí. Například v Čeradicích a Staňkovicích se podíleli na lepším vybavení tamních knihoven, mateřskou školu v Tuchořicích zase dovybavili výukovými pomůckami. Pro obec Čeradice pravděpodobně příští rok vytvoří vnitřní vybavení kaple, hlavně lavice. „Vzájemná spolupráce je výhodná pro obě strany. Odsouzení v rámci pracovní terapie získávají pracovní návyky, smysluplná práce jim navíc pomáhá v náhledu na jejich život. Pro některé odsouzené jde o první zaměstnání, kdy vidí výsledky své práce a s oceněním si uvědomují, že život v rozporu se zákonem není ta správná cesta,“ uvedla mluvčí Věznice Nové Sedlo Eva Koreneková.