Emil Volkmann byl prvním „polistopadovým“ starostou Loun, ve funkci byl v letech 1990 a 2002. Za jeho zásluhy mu bylo uděleno čestné občanství. Zemřel 30. prosince 2018 ve věku 82 let. „Ve srovnání s jinými městy došlo v Lounech k podstatnému omezení politického soupeření, které bylo nahrazeno věcnou diskuzí nad řešenými problémy,“ uvedla tehdy lounská radnice.