V ulici Antonína Dvořáka v Podbořanech proběhne rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu. Stávající kanalizační stoka je z betonu a pochází z roku 1969. Je v nevyhovujícím technickém stavu, jsou zjevné díry ve dně.

V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti asi metr od ní je vedený vodovod z litiny, pocházející z let 1955 a 1966, který bude rekonstruován zároveň s kanalizací. Stavební práce budou zahájeny v nejbližších dnech a mají být dokončeny do 31. července.

(jh, pk)