Na práce majitelů sítí naváže investice ze strany města. Chystá se kompletní obnova povrchů chodníků a silnice, v celé ulici vzniknou parkovací zálivy. V jednosměrné části u plaveckého bazénu při obchodní akademii vyroste parkoviště s kolmým stáním. V celé ulici se vztyčí nové lampy veřejného osvětlení, postaví se dva nové přístřešky na kontejnery na odpad.

Město své práce rozdělí na dvě etapy, jako první má přijít na řadu spodní část mezi ulicemi Šafaříkova a Svatopluka Čecha. Podobně se před pár lety rekonstruovala souběžná Dukelská ulice.