Souhlas se znovuzapočetím průzkumných prací kvůli plánované výstavbě hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva zatím odložili zastupitelé Blatna na Podbořansku.

Rozhodli se tak vyhovět části občanů, kteří chtěli uspořádat mezi lidmi hlasování.

Průzkumy byly v lokalitě mezi Blatnem a Lubencem pozastaveny před několika lety, právě kvůli velkému odporu veřejnosti. Opět by měly začít v roce 2009. „Rozhodnutí o souhlasu se započetím průzkumů jsme zatím odložili. Část občanů si žádala vyjádření veřejnosti a my jsme se jim rozhodli vyhovět,“ řekl na dotaz Deníku Václav Beneš, starosta Blatna s tím, že prakticky všichni zastupitelé jsou pro započetí průzkumných prací za jasně daných podmínek, chtějí ale vyhovět zájmu občanů.

V Blatně neproběhne referendum, ale bude uspořádána anketa. „Anketu chceme v obci uspořádat v dubnu. Budou se moci vyjádřit všichni občané starší osmnácti let, hlasovací lístky budou odevzdávat na určeném místě,“ uvedl starosta. Po skončení ankety zváží zastupitelé výsledky, teprve poté se definitivně rozhodnou.

Nejprve proběhne veřejná debata

Anketě mezi občany bude předcházet veřejná debata se zástupci Správy úložišť radioaktivního odpadu (SúRAO). Druhá obec, které se průzkumy dotýkají, je Lubenec. Ten už souhlas vydal.

„Zastupitelstvo schválilo provádění průzkumných prací. V žádném případě to ale neznamená souhlas s úložištěm, to jsme při schvalování zdůraznili,“ informoval Bohumil Peterka, starosta Lubence.

Obě obce na jihu Podbořanska přitom spoléhají na to, že při průzkumech se spíše potvrdí varianta, že lokalita není pro úložiště vhodná. Lokalita v blízkosti Blatna a Lubence na Podbořansku patří mezi šest míst v České republice, které si SúRAO vytipovalo ke stavbě hlubinného úložiště vyhořelého paliva. Pokud se hlubinné úložiště, do kterého by mělo putovat vyhořelé palivo z jaderných elektráren, začne stavět, nemělo by to být dříve než v roce 2065.